Ongeveer dertig gemeenten gaan eind 2007
proefdraaien met de verwijsindex. Deze index registreert
(risico)meldingen over jongeren tot 23 jaar. Dit moet de
informatie-uitwisseling en samenwerking bij gemeenten bevorderen.
Dat heeft minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) bekendgemaakt tijdens
het congres Samen Signaleren op 13 juni 2007.

Risicomelding

Medewerkers van bijvoorbeeld jeugdzorg,
onderwijs of politie melden op verwijsindex.nl risico's die de
ontwikkeling van een jongere in gevaar brengen.

Wanneer over een jongere twee of meer
meldingen worden gedaan, krijgen de betrokken hulpverleners een
signaal. De verwijsindex bevat geen inhoudelijke informatie over de
aard van het probleem en de behandeling.

De gemeente is verantwoordelijk voor het
gebruik van de verwijsindex.

Proef

De verwijsindex moet problemen bij
jongeren in een vroegtijdig stadium oplossen. Rouvoet wil de index
daarom snel invoeren.

'Als je er snel bij bent, kun je
voorkomen dat kinderen met kleine problemen uiteindelijk toch in de
jeugdzorg terecht komen', aldus Rouvoet.

In het najaar van 2007 gaan minimaal
dertig gemeenten proefdraaien. Dat gebeurt onder meer in Den Haag,
Gouda, Almere, Leeuwarden, Ede en Rotterdam en randgemeenten.

De verwijsindex wordt landelijk ingevoerd
als de benodigde wetgeving in werking treedt.

Bron:Jeugd en Gezin