In een beroepschrift aan de Haagse bestuursrechter betoogt Proefdiervrij dat minister Veerman van Landbouw ten onrechte vergunningen heeft verleend om dieren genetisch te manipuleren. De minister heeft nagelaten om de schade aan de dieren als gevolg van de genetische experimenten in kaart te laten brengen. Een studie van de Universiteit Utrecht laat zien dat er veel meer te melden is over de effecten van genetische manipulatie bij dieren dan nu gebeurt. De minister lijkt daarmee zijn eigen wet te overtreden. Daarom vraagt Proefdiervrij de rechter om de gewraakte vergunningen te vernietigen. 

In Nederland worden jaarlijks bijna 100.000 dieren genetisch gemanipuleerd. Als een onderzoeker dieren genetisch wil manipuleren, moet hij over een vergunning beschikken van de minister van Landbouw. Deze kijkt of de aanvraag voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren eist dat de onderzoeker bij deze aanvraag een rapportage meestuurt over de te verwachten schadelijke effecten van het onderzoek op het dier.  
 
In de praktijk gebeurt dat echter niet. De onderzoeker geeft slechts summiere, algemene informatie over de verwachte schade aan de dieren. Vaak wordt gemeld dat het onderzoek nieuw is en dat de schade daarom niet is in te schatten. De minister vindt dit voldoende. Ten onrechte, zo blijkt uit een rapport van de Wetenschapswinkel Biologie en de Afdeling Proefdierkunde van de Universiteit Utrecht: 'Uit literatuurstudie [...] is gebleken dat er wel degelijk informatie bestaat die nu vaak ontbreekt, maar die wel gegeven zou kunnen worden.' 
 
Beschikbare informatie over schade aan de genetisch gemanipuleerde dieren wordt dus weggelaten uit de aanvraag. Door hier genoegen mee te nemen overtreedt de minister zijn eigen wet. Proefdiervrij vraagt de rechter om paal en perk te stellen aan de handelwijze van de minister. Een zittingsdatum wordt later door de rechtbank vastgesteld. 

bron:Proefdiervrij