Proefwonen: huren met koopoptie, is de nieuwste dienst van Interveste. Proefwonen biedt partijen die te maken hebben met leegstand in nieuwbouwwoningen de helpende hand. Mede door de economische crisis is de verkoop van nieuwbouwwoningen drastisch achteruit gegaan. Met Proefwonen maakt Interveste de drempel om een nieuwbouwwoning te kopen aanzienlijk lager. Met Proefwonen via Interveste mogen potentiële kopers voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, de woning huren waarna ze beslissen al dan niet tot de koop over te gaan.

Proefwonen via Interveste
Hoewel de belangstelling voor nieuwbouw groot is durven potentiële kopers door de crisis niet ver vooruit te kijken en over te gaan tot de koop. Interveste heeft hier een vooruitstrevende oplossing voor ontwikkeld in de vorm van Proefwonen. Met deze constructie mogen potentiële kopers een periode een nieuwbouwwoning huren om zo te testen of ze de woning willen kopen. Wanneer ze tot de koop van de woning overgaan wordt in veel gevallen de reeds betaalde huur van de koopsom van de woning afgetrokken.

Opdrachtgevers
Gebruik maken van Proefwonen is interessant voor partijen die te maken hebben met leegstand in nieuwbouwprojecten; woningcorporaties, projectontwikkelaars etc. Interveste biedt opdrachtgevers potentiële kopers voor de woningen, van wie uit de kredietwaardigheidtoets is gebleken dat ze de woonlasten ook kunnen dragen. Daarnaast wordt door Proefwonen het leed van leegstand verzacht door het rendement dat op deze manier toch uit de woningen wordt gehaald.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Proefwonen: www.interveste.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular