Hoofddorp 13 mei 2009 Voor de verbetering en intensivering van het toezicht op goed bestuur in bedrijven en in organisaties zijn in toenemende mate andere mensen nodig dan nu het geval is. Daarvoor moeten er andere profielen worden opgesteld. Dat zeggen drie ervaringsdeskundigen Annet Aris, Inge Brakman en Heino van Essen, tijdens een discussiebijeenkomst ´Het toezicht onder een vergrootglas´, georganiseerd door Boomers Top Generation op maandag 11 mei in Hoofddorp ten behoeve van haar pool van ingeschreven deskundigen, de boomers, en van haar klanten.

à¢â‚¬à…“Een toezichthouder heeft meer dan ooit diepere kennis nodig van de branche waarin hij toezicht uitoefent. Er zijn maar weinig momenten van informatie om een beslissing op te baseren, aldus Annet Aris. De profielen voor toezichthouders zijn op dit moment nog te veel afgestemd op de lijnmanager in de organisatie, terwijl slechts een derde van de problematiek op dat terrein ligt. Veel vaker gaat het tegenwoordig over reorganisaties, fusies en acquisities, waar een gemiddelde lijnmanager hoogstens à©à©n keer in zijn leven mee te maken krijgt, betoogde Aris. Anders zoeken naar toezichthouders betekent meer kijken naar creatieve en innovatieve ondernemers, en kijken naar professionals als juristen, accountants, communicatie- en marketingstrategen. Annet Aris is onder andere lid van het College van OPTA, de toezichthouder voor post en telecom in Nederland.  

Heino van Essen vindt dat à¢â‚¬à…“het aantal toezichthoudende functies niet per se negatief van invloed is op de kwaliteit van toezicht. Er is inmiddels het nodige verbeterd. à¢â‚¬à…“Binnen een Raad van Toezicht/Commissarissen is grotere diversiteit in de samenstelling van belang, meent Van Essen. Hij doelt daarmee op een set aan criteria om aan te toetsen, zoals leeftijd, geslacht, achtergrond, ervaring en deskundigheid en een jaarlijkse evaluatie. En de zittingsduur van toezichthouders dient aan strikte termijnen gebonden te zijn van hoogstens 2 of 3 keer een termijn van vier jaar. Van Essen is onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van Universiteit Twente en voorzitter van de Raad van Commissarissen van zorgverzekeraar Menzis.

Als toezichthouder moet je opletten à¢â‚¬à…“dat de Raad van Bestuur niet in een virtuele wereld leeft en met prachtige plannen alleen in zijn tunnel zit, poneert Inge Brakman. Om dat te voorkomen à¢â‚¬à…“spelen onderlinge sfeer en samenwerking binnen de Raad van Toezicht een belangrijke rol. Daarin past geen eilandjes-cultuur en sterke persoonlijke profileringsdrang. Niet meer uitgaan van goede wil, maar zaken veel meer met elkaar bespreekbaar maken. Brakman stelt dat vier keer per jaar een vergadering van twee uren bijwonen niet meer kan. Inge Brakman was tot voor kort voorzitter van het Commissariaat voor de Media en thans onder andere lid van de Raad van Commissarissen van Fortis Bank Nederland.

Informatie over Boomers Top Generation:
Boomers Top Generation heeft een bestand aan gekwalificeerde en ervaren mensen die efficiënt en snel ondersteuning kunnen bieden bij plotselinge calamiteiten of liquiditeitsproblemen. Het zijn grotendeels babyboomers die voor een bepaalde periode hun brede ervaring tijdelijk inzetten als business development manager, als dagvoorzitter of discussieleider, bij interim management association, als consultant manager of ad interim manager, freelance ICT manager of freelance marketing manager of als senior projectleider. Daarnaast kunnen ze door hun kennis en ervaring van bijvoorbeeld crises en reorganisaties bij uitstek fungeren als toezichthouder. Ze kennen de governance code en zijn bereid mee te doen in de selectieprocedure. Boomers Top Generation heeft deskundigheid opgebouwd in de procesbegeleiding bij het samenstellen van een evenwichtige Raad van Toezicht.  

Achtergrond panelleden:
Annet Aris, studie Landschapskunde/Ruimtelijke Ordening Wageningen, is als toezichthouder actief in Nederland en in andere Europese landen. Hier is zij onder andere lid van het College van OPTA en lid van de Raad van Toezicht Stichting Beeld & Geluid. Daarnaast bekleedt Aris thans in Finland als enige buitenlandse het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen Sanoma Group. Zij werkte tot 2003 gedurende achttien jaren op verschillende locaties bij McKinsey & Co in Europa en is nu als Adjunct Professor of  Strategy verbonden aan INSEAD voor à¢â‚¬à…“Managing Media Companies en vervult verschillende internationale - gasthoogleraarschappen.       

Inge Brakman is als juriste een bekende bestuurder in de wereld van de journalistiek vanwege onder andere haar lidmaatschap van het college Commissariaat voor de Media. Vanaf 2006 was Brakman tot 1 april van dit jaar voorzitter van dit Commissariaat. Thans is zij als toezichthouder lid van de Raad van Commissarissen van Fortis Bank Nederland en van de Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam, naast de verschillende adviseurschappen bij onder andere natuur- en landschapsbeheer en het vicevoorzitterschap van opleidingscentrum De Baak. Ze is ook lid van de recent door minister Plasterk ingestelde commissie Innovatie en Toekomst Pers 

Heino van Essen, econoom, is gedurende lange tijd actief als toezichthouder. Al tijdens zijn voorzitterschap van de Hoofddirectie PGGM en als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen bekleedde hij toezichthoudende functies in het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties. Momenteel is Van Essen onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van Universiteit Twente, bij de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij zorgverzekeraar Menzis.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular