Stichting Tinkerbell Patiëntencoach, die onlangs de prijs voor het beste Patiënteninitiatief won bij de Nationale Zorgjaarprijs, start in januari 2013 met een nieuwe opleiding van 7 dagen tot patiëntencoach.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de zorg, of er ervaring mee hebben, en graag een bijdrage willen leveren aan verbetering van de positie van de patiënt in gesprek met zorgverleners. De opleiding is gericht op het werken als zelfstandig professional. Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website: www.stichtingtinkerbell.nl.

Omdat het om een nieuwe opleiding gaat voor een nieuw beroep, verzorgt Stichting Tinkerbell een introductiemiddag. U maakt kennis met de trainers en de voorzitter van het bestuur. U maakt kennis met de trainers, u proeft de sfeer waarin de opleiding gegeven wordt en u kunt uw vragen stellen. Bovendien gaat u met nieuwe inspiratie naar huis.

De introductiemiddag vindt plaats op 15 november van 13.30 -16.30 bij de Droom van Zwolle, Koestraat 35 te Zwolle. Opgeven voor deze middag kan tot 10 november, door middel van het overmaken van 30,-- op rekening 1.560.560.70 t.n.v. Stichting Tinkerbell Patiëntencoach, o.v.v. à¢â‚¬Å“introductiemiddagà¢â‚¬ en uw telefoonnummer.

 

http://freelancezorgverlening.nl/