Prof.mr. Pieter van Vollenhoven woont
zaterdagmiddag 5 mei een herdenkingsconcert bij in de Johannes de
Doperkerk in Wageningen, georganiseerd door het Nationaal
Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen.

De herdenking heeft tot doel de bevrijding
van het Koninklijk der Nederlanden en in het bijzonder de
capitulaties van de Duitse krijgsmacht in Wageningen en de Japanse
krijgsmacht op het oorlogsschip ‘Missouri’ in ere te
houden. Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945
Wageningen tracht deze doelstelling te bereiken door jaarlijks op 5
mei in Wageningen een herdenkingsprogramma, bestaande uit een
symposium en een herdenkingsconcert, te organiseren.

bron:RVD