Staatssecretaris Bussemaker heeft de
criteria om in aanmerking te komen voor subsidie voor het programma
Erfgoed van de Oorlog gepresenteerd. Binnen dit programma kunnen
organisaties subsidie aanvragen voor het behouden en presenteren
van belangrijk materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Er is in
totaal 21,6 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Het programma is een tijdelijke stimulans
vanuit het ministerie van VWS om belangrijk materiaal uit en over
de Tweede Wereldoorlog te behouden en het gebruik hiervan te
stimuleren. Met unieke materialen en verhalen uit en over de
periode ’40 –’45 kunnen mensen een eigen beeld
vormen over de Tweede Wereldoorlog en zo de herinnering invulling
geven.

Het programma Erfgoed van de Oorlog richt
zich vooral op materiaal van instellingen. Materiaal van
privé-personen kan ook in aanmerking komen voor subsidie,
als het wordt overgedragen aan een instelling die erfgoed beheert
(zoals archieven of musea). Om in aanmerking te komen voor
subsidie, gelden een aantal criteria. Het gaat om het behouden van
erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog en om het toegankelijk maken
daarvan voor een breed publiek. Denk daarbij aan foto’s,
beeld- en geluidsmateriaal, persoonlijke verzamelingen, drukwerk,
archieven, maar ook voorwerpen.

De materialen kunnen afkomstig zijn uit
het Koninkrijk der Nederlanden ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië (sinds 1949
Indonesië), Suriname en de Nederlandse Antillen.

Het Programma Erfgoed van de Oorlog loopt
tot en met 2009. De criteria voor subsidie zijn te vinden in de
brochure Programma Erfgoed van de Oorlog, beleidskader voor
subsidiëring. Deze staat in het dossier Erfgoed van de
Oorlog.

bron:VWS