Mr. R. Bekker wordt benoemd als
programma-secretaris-generaal voor de vernieuwing van de
rijksdienst. Dit is een nieuwe, tijdelijke functie die voortvloeit
uit het coalitieakkoord. Bekker gaat de bureaucratie bij het Rijk
terugdringen. De benoeming is de eerste van het nieuwe kabinet
Balkenende IV.

De secretarissen-generaal (SG's), de
hoogste ambtenaren op de ministeries, hebben een voorstel gedaan
voor een kleinere en betere overheid. Het verminderen van de
bureaucratie en de administratieve lasten is hiervan onderdeel.
Bekker valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.
Hij is sinds 1998 secretaris-generaal van het ministerie van
VWS.

Programma-directeuren-generaal

Verder worden twee
programma-directeuren-generaal aangesteld.

Drs. L. van Halder gaat bij het ministerie
van VROM de minister voor Wonen, Wijken en Integratie ondersteunen.
Van Halder is sinds 2001 directeur-generaal Koninkrijksrelaties en
Bestuur.

Drs. M. van Gastel wordt
programma-directeur-generaal Jeugd en Gezin bij het ministerie van
VWS. Hij gaat de minister voor Jeugd en Gezin ondersteunen.
Daarnaast blijft hij directeur-generaal Maatschappelijke Zorg.

Deze twee secretarissen generaal zijn de
ambtelijke ondersteuners van de twee programma-ministers die
onderdeel uitmaken van het nieuwe kabinet.

Secretarissen-generaal

De volgende SG's worden benoemd:

Drs. G. van Maanen op het ministerie van
VWS;

Drs. W. Kuijken op het ministerie van
VenW;

Drs. R. van Zwol op het ministerie van
AZ;

Drs. Chr. Buijink op het ministerie van
EZ.

Bron:RVD