Het vorig jaar uitgevoerde CNV-onderzoek ´Werken met WAO'ers werkt!' krijgt een vervolg. Via het gelijknamige project worden ruim achthonderd bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer komende tijd benaderd om een enquàªte in te vullen met vragen over hoe zij omgaan met werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Uiteindelijk doel van het project - waaraan naast CNV ook FNV, CWI Haarlem en het UWV meedoen - is om mensen met een WAO- of WW-uitkering aan het werk te helpen.

Het project is een initiatief van de kaderleden Ruut Eldering (CNV) en Wim Mostert (FNV). Zij dienden bij de Kamer van Koophandel Amsterdam een subsidie in om de plannen uit te voeren. Aan het verzoek werd gehoor gegeven. 'Het volledige subsidiebedrag dat was aangevraagd, is toegekend. Dat is uniek, want meestal wordt er slechts een klein deel van toegezegd', aldus Aart-Jan Baaijens, beleidsadviseur die namens het CNV betrokken is bij het project en die vorig jaar medeverantwoordelijk was voor het onderzoek ´Werken met WAO'ers werkt!'.

In het project krijgen ongeveer achthonderd bedrijven een brief op de deurmat waarin hun medewerking wordt gevraagd. Zodra zij de vraag ´Vindt u dat mensen die gedeeltelijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt waardevol zijn voor het bedrijfsleven?' bevestigend kunnen beantwoorden, ontvangen zij de bijbehorende enquàªte.
Daarnaast ontvangen tweehonderd bedrijven naast de enquàªte ook het onderzoeksrapport met enige aanvullende informatie van het UWV. In het onderzoek staat een groot aantal succesfactoren vermeld die opgaan bij de reïntegratie van werknemers met een arbeidshandicap.

Het project is bedoeld om in kaart te brengen hoe bedrijven omgaan met WAO'ers. 'Uiteindelijk is het doel natuurlijk om mensen in de WAO en WW bij deze bedrijven aan het werk te laten gaan', zegt Baaijens die aangeeft dat de deelnemende bedrijven in contact gebracht kunnen worden met het UWV en CWI. Eerstgenoemde heeft speciaal hiervoor zelfs een beleidsmedewerker vrijgesteld. Daarnaast bieden ook de vakbonden actief hulp aan bij het vinden van de juiste instanties en begeleiding bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

Begin april ging het project officieel van start tijdens een ´Polderborrel'. 'Daar heeft de voorzitter ons nog geprezen', laat Baaijens weten. In november 2005 hoopt het projectteam de eerste resultaten te kunnen presenteren.

bron:CNV