De Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland
is half februari van start gegaan met het Projectteam
Ladingdiefstallen. Dit team richt zich specifiek op de bestrijding
van georganiseerde transportcriminaliteit en zal nauw samenwerken
met de zes zuidelijke politiekorpsen en met externe partners, zoals
brancheorganisaties.

Zuid-Nederland grenst aan de buurlanden
België en Duitsland en vormt daarmee een belangrijke
logistieke doorvoerhaven. Vanwege de geografische ligging is
Zuid-Nederland dus een belangrijk doorvoergebied voor onder meer
vrachtverkeer. De grote hoeveelheid vrachtverkeer brengt met zich
mee dat ladingdiefstal in Zuid-Nederland verhoudingsgewijs meer
voorkomt dan in andere delen van Nederland. Het Projectteam
Ladingdiefstallen wil de komende jaren een substantiële
bijdrage leveren in het vergroten van de veiligheid in de
transportbranche. Het team richt zich op de aanpak van criminele
groeperingen, die zich bezig houden met ladingdiefstallen. Het doel
is om zowel de dieven, de helers en diegenen die helpen bij het
mogelijk maken van de diefstallen aan te pakken. Het team richt
zich niet op losse incidenten, maar op reeksen van incidenten
waarvoor specifieke dadergroepen verantwoordelijk gehouden kunnen
worden. Samenwerking met de zes zuidelijke politiekorpsen is
hierbij van groot belang.

Vestigingslocatie en omvang team

Het team werkt nu tijdelijk vanuit het
politiebureau in Asten. In de loop van dit jaar zal het team
verhuizen naar de definitieve vestigingslocatie in Venlo, die nu
gereed wordt gemaakt. De regio Venlo is een logistieke hotspot.
Veel logistieke bedrijven zijn hier gevestigd en er vindt veel
transport van goederen plaats. Een bewuste keuze om het team vanuit
deze locatie te laten opereren.

Het Projectteam Ladingdiefstallen bestaat
in totaal uit vijftien personen. Veertien rechercheurs en een
teamleider. De teamleden hebben zich verdiept in de specifieke
kanten van transportcriminaliteit. Samen met de brancheorganisaties
zijn zij op dit moment bezig om een zogenaamde "aangifte-checklist"
op te stellen, specifiek voor ladingdiefstallen en/of gestolen
vrachtwagens. Voor het goed kunnen opnemen van dergelijke aangiftes
is specialistische informatie nodig. Met behulp van deze checklist
moet voorkomen worden dat zaken over het hoofd worden gezien bij
het opnemen van de aangifte.

Onderdeel van Bovenregionale Recherche
Zuid-Nederland

Het Projectteam Ladingdiefstallen is een
onderdeel van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN). De
BRZN richt zich op de aanpak en bestrijding van de bovenregionale
criminaliteit in de provincies Zeeland, Limburg en Brabant. Het is
een samenwerkingsverband van de zes politieregio’s in deze
provincies. Beheersmatig is de BRZN ondergebracht bij Politie
Brabant Zuid-Oost.

bron:Politie Brabant Zuid-Oost