In de Educare 1 van 2006  biedt Spelenderwijs alle lezers de mogelijkheid de CD van Spelenderwijs met korting te kopen. Door deze actie wil Spelenderwijs de doelstellingen van Spelenderwijs en Educare, het tijdschrift van Stichting Universele Opvoeding onder de aandacht brengen. Deze actie zal lopen tot 1 mei 2006.

Het doel van de stichting Universele Opvoeding is het initiëren, steunen en verbinden van visies en praktijken die een bijdrage leveren aan het leven en leren in heelheid en verbondenheid. Om de ontwikkelingen binnen opvoeding, onderwijs en hulpverlening van dienst te kunnen zijn, heeft SUO het tijdschrift Educare en de website www.educare.nl in het leven geroepen.

Het doel van Spelenderwijs is om sociaal-emotioneel een vak te laten worden op onder andere pabo’s en opleidingen voor pedagogen, om zo kinderen een stevig basis te geven voor hun toekomst, zodat ze stevig in de maatschappij komen te staan.

Door deze actie, waarvan er in de synergie van Spelenderwijs meerdere zullen komen, wordt het belang van het kind en zijn ontwikkeling centraal gesteld. Mensen moeten bewuster worden hoe ze kinderen een betere basis kunnen geven, en op deze manier een betere toekomst. Een toekomst waar beter met emoties wordt omgegaan, en ze een bewuste volwassene kunnen worden.

bron:SUO