Om treinvertragingen en gevaar door
spoorlopen en vandalisme langs het spoor terug te dringen neemt
ProRail tal van maatregelen. In gebieden waar onveilige situaties
direct verband houden met tuinieren langs het spoor, gaat ProRail
over tot ontruiming van tuinen, te beginnen in Zuid-Holland.
Zuid-Holland kent de meeste volkstuinlocaties langs het spoor
(zo’n 600) en het drukst bereden spoornet van Nederland.
Bijna driekwart van de tuinen wordt illegaal gebruikt. In 2006 zijn
in Zuid-Holland voor het eerst maatregelen genomen; toen zijn in
Sliedrecht en Vlaardingen bijna 100 tuinen ontruimd. Dit jaar
worden 160 tuinen in onder andere Waddinxveen,
Hardinxveld-Giessendam en Rotterdam-Noord ontruimd. Tuinders met
een huurcontract hebben in juli - drie maanden van te voren - een
opzeggingsbrief ontvangen en op de tuinen zijn meertalige posters
opgehangen.

ProRail kiest voor ontruiming in het
najaar om het de tuinders mogelijk te maken de meeste gewas-sen nog
te oogsten. Gaan gewassen toch verloren, dan biedt ProRail legale
tuinders een vergoedingsregeling. Ook wordt informatie verstrekt
over volkstuinverenigingen in de buurt.

In de komende jaren vindt ontruiming
mogelijk ook in andere delen van het land plaats, hoewel de
overlast daar minder is dan in Zuid-Holland.

Steeds vaker komt ProRail op tuinen
milieu- en andere delicten tegen, zoals illegaal lozen, opslag van
gevaarlijke stoffen (asbest, bestrijdingsmiddelen en verfresten),
veehouderij, overnachting door zwervers en illegale aanleg van
elektriciteit. Verder kunnen aanwezige spullen, zoals schuurtjes,
plastic en los bouwmateriaal de rails op waaien, of projectielen
worden voor vandalen.

Door maatregelen als hekwerken,
surveillance, cameratoezicht, voorlichting op scholen en campings
nabij het spoor en door het ontruimen van onveilige
volkstuingebieden, is sinds 2002 de verstoring van het treinverkeer
door buitenstaanders met 15% per jaar afgenomen. Het vandalisme is
sindsdien gehalveerd.

bron: ProRail