ProRail wil de CAO-impasse doorbreken. Zij stelt voor gezamenlijk met de vakbonden een commissie in te stellen. Deze wordt gevraagd om een bindend advies te geven om het ge-schil op te lossen. De commissie zou op voorstel van ProRail worden samengesteld uit à©à©n vertegenwoordiger namens de bonden, à©à©n namens ProRail en een voorzitter, te kiezen door beide vertegenwoordigers. De schade voor Nederland die door het loonconflict kan ontstaan weegt voor ProRail, als bedrijf met een publieke functie, buitengewoon zwaar.

ProRail realiseert zich dat dit voorstel van beide partijen een grote stap en de bereidheid vraagt om deze kwestie tot een oplossing te brengen. ProRail is bereid die stap te zetten en neemt daarom het initiatief een commissie in te stellen. Op 3 mei jongstleden heeft ProRail aan de bonden (FNV, VHS en CNV) een eindbod uitgebracht om tot een CAO te komen voor de jaren 2004, 2005 en 2006. De bonden hebben het eindbod aan de leden voorgelegd en daarop zijn de volgende reac-ties gekomen. FNV Bondgenoten verwerpt het eindbod en kondigt een 24 uursstaking aan voor 17 juni. VHS heeft ProRail laten weten de het eindbod onvoldoende is en vraagt om een nieuw bod. CNV spreekt over stakingsdreiging en roept ProRail op met een ´reëel tegenbod' te komen.

Eindbod ProRail van 3 mei 2005
Het door ProRail gedane aanbod komt uit boven het gemiddelde van wat in CAO's in Nederland is afgesproken (inclusief commerciële organisaties). ProRail heeft twee varianten voorgelegd die bei-de resulteren in een substantiële loonsverhoging. Het voorstel omvat 2,75% loonsverhoging over de jaren 2005 en 2006, een eenmalige uitkering over 2004 en een resultaatafhankelijke à©à©nmalige uitkering, gekoppeld aan de prestaties van het bedrijf. ProRail-medewerkers hebben daarnaast de beschikking over uitstekende regelingen voor pensioen en het tweede ziektejaar.

Zelfstandige organisatie
ProRail maakt geen deel meer uit van het NS-concern. ProRail is een bedrijf met een publieke functie en wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de overheid.

bron:Prorail