WAALWIJK: Tijdens een prostitutiecontrole op parkeerplaats Vaerland
langs de A-59 stuitte de politie op een illegale vreemdeling. Agenten
troffen een 38-jarige Bulgaarse vrouw aan die geen verblijfsstatus in
Nederland heeft. Ze is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.
Tijdens de controle zijn overigens nog vier andere personen verwijderd
van dit parkeerterrein omdat het vermoeden bestond dat ze zich daar
bevonden in verband met prostitutie.

Bron: Politie Midden en West Brabant