Prostitutie actie KeilewegROTTERDAM - Politiepersoneel van het district Rotterdam-West hield
maandagavond negen prostituées aan, die buiten de prostitutiezone op de
Keileweg tippelden en daar diverse passanten, onder wie ook
politiemensen in burger, aanspraken.
Alle vrouwen kregen een gebiedsontzegging uitgereikt. Een aantal kreeg
ook een dagvaarding-in-persoon voor een zitting van de kantonrechter.

Bron: Politie Rotterdam-RijnmondComments are closed.
%d bloggers liken dit: