Op woensdag 22 juni 2005 vindt om 19.30 uur een informatie- en discussie-avond plaats over zendmasten in Amsterdam. Op die avond worden handtekeningen van bewoners overhandigd aan woningbouwvereniging De Key en de providers Telfort en Orange. De meerderheid van de bewoners wil dat de antennes van het dak verwijderd worden.

De bijeenkomst vindt plaats in het bijgebouw van woningbouwvereniging De Key, Hoogte Kadijk 145, Amsterdam. Het programma begint om 19.30 uur.

Aanleiding is de handtekeningenactie in de omgeving van de Zoutkeetsgracht, georganiseerd door bewoners van Zoutkeetsgracht 7 - 113. Op het dak staan drie masten met 7 antennes voor mobiele telefonie. Volgens het antenneregister staat er slechts à©à©n antenne voor GSM 1800 MHz, in gebruik sinds 11 januari 2005, maar de informatie van het antenneregister is niet up to date (in dit geval ook niet correct: volgens de plattegrond van het antenneregister staat de mast aan de andere kant van de Zoutkeetsgracht).

De bewoners hebben welzijns- en gezondheidsklachten. Edwin van Vierzen kon niet meer slapen in zijn woning, ontdekte dat hij zich elders beter voelde en dat de moeheid, hoofdpijn en fluittoon in zijn oren verdwenen. Ook ontdekte hij dat de inspraakprocedure voor de zendmast niet correct is verlopen. Bij navraag bij de bewoners bleken meer mensen gezondheidsklachten te hebben, die và³à³r de plaatsing van de mast niet bestonden of sindsdien verergerd zijn. Veel meer dan de helft van de bewoners blijkt tegen de antennes te zijn. De handtekeningen zullen op de informatie- en discussie-avond worden overhandigd aan woningbouwvereniging De Key en de providers Telfort en Orange, met als inzet de verwijdering van de zendmast en de bescherming van de huurders van De Key (26.000 woningen) tegen de hoogfrequente straling.

Edwin van Vierzen heeft een slaapcabine met afscherming van aluminiumisolatiefolie gebouwd. De stralingsdichtheid daarbinnen is meetbaar lager en hij kan weer slapen. In zijn woning is afgelopen woensdag 0,7 Volt per meter (ca. 1300 mikroWatt/m2) gemeten. Edwin is niet de enige in Amsterdam die welzijnsklachten heeft door de radiofrequente straling. Ook elders zijn mensen onwel, slapen onder afschermende klamboes (onder meer bij station Amstel) of lopen de deur bij de huisarts plat (maar die kan niets vinden) en in enkele gevallen zijn de bewoners zelfs verhuisd naar een plek met minder straling (zoals de familie Luyat). De radiofrequente straling is afkomstig van zendmasten (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz en UMTS 1900-2200 MHz), draadloze DECT-telefoons, WIFI-netwerken, C2000 (het netwerk van de hulpdiensten) enzovoort.

In Nederland bestaan geen normen voor de hoogfrequente stralingsdichtheid. De Gezondheidsraad adviseert een limiet van 10.000.000 tot 20.000.000 mikroWatt/m2, om te voorkomen dat mensen verhit worden zoals in een magnetron (à©à©n graad verwarming in zes minuten). Dat kom je alleen tegen binnen enkele meters van een antenne. Voor de andere effecten van de permanente straling zijn geen blootstellingslimieten gesteld. De effecten zijn er wel degelijk (op het centraal zenuwstelsel, de neuronale activiteit, het EEG, de cerebrale bloeddoorstroming, de werking van de hersenen en het cognitieve functioneren. Dat staat in een rapport van T-Mobile van 9 juni 2005 en het klopt met de onderzoeken van TNO in 2003 en Umweltmedizin Salzburg in 2005). Alle epidemiologische onderzoeken vinden dezelfde klachten en symptomen in de omgeving van zendmasten: moeheid, slaapstoornissen, duizeligheid, misselijkheid, problemen met de bloedsomloop, irritatie, depressie, vaag zien, concentratie- en geheugenstoornissen en afwijkingen van het cognitief functioneren. Die klachten ontstaan bij lage permanente stralingsdichtheden (100 tot 1000 mikroWatt/m2).

Op de informatie- en discussie-avond komen vertegenwoordigers van de bewoners, de providers Telfort en Orange, het nationaal antennebureau, de Gezondheidsraad, het netwerk Stopumts en woningbouwvereniging De Key.

Informatie is te verkrijgen bij Edwin van Vierzen, telefoon 020 7702726 en 06 40806582. Informatie en documentatie voor de pers bij Frans van Velden, telefoon 070 3820525 en 06 27533645.

Informatie over het onderwerp is te vinden op <www.stopumts.nl>.

bron:Stopumts