Op zaterdag 2 juni ging het Protestants
Centrum voor Toerusting en Educatie op feestelijke wijze van start.
Mr. Tineke Lodders-Elfferich verrichtte op symbolische wijze de
officiële opening van het nieuwe Centrum: zij overhandigde een
jong appelboompje aan de preses van de Protestantse Kerk in
Nederland, ds. Gerrit de Fijter. Lodders citeerde Luther: "Als
morgen de wereld zou vergaan, dan plant ik vandaag nog een
appelboom!"

De Fijter gaf het boompje door aan Haaije
Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk, want zo zei hij: "De dienstenorganisatie gaat het boompje
planten, snoeien en voeden, zodat wij er de vruchten van kunnen
plukken!"

Zo rond de 250 ambtsdragers en
vrijwilligers van plaatselijke gemeenten, classes en synode waren
naar Hydepark in Doorn gekomen om aanwezig te zijn bij de
officiële opening. Ze volgden workshops, en deden mee aan
creatieve activiteiten zoals schilderen en symbolisch
bloemschikken. Waarschijnlijk hebben de bezoekers heel wat
contacten gelegd, plannen gemaakt en werkmateriaal verzameld voor
de activiteiten van het komend kerkelijk seizoen.

Ook de proefversie van de nieuwe website
van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, trok heel
wat bezoekers. Ze konden hier testen hoe vanaf augustus 2007 hier
kan worden gezocht in het complete aanbod van cursussen, trainingen
en landelijke toerustingstagen van de Protestantse Kerk.

Bron: PKN