Het Hendrik Kramer Instituut van de Protestantse Kerk in Nederland organiseert in samenwerking met Kerkinactie op 30 mei en 29 augustus twee cursusdagen over de islam. Later dit jaar zal nog een terugkomdag georganiseerd worden. De cursus is bestemd voor predikanten, beleidsmedewerkers van de Protestantse Dienstencentra, vrijwilligers op het terrein van missionair werk, en medewerkers van organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, vredesvraagstukken en mensenrechten.

De cursus gaat in op de rol en betekenis van de islam in de Nederlandse samenleving, op de moslimorganisaties in Nederland en de internationale verbanden die er zijn, maar ook op de spanningen tussen fundamentalisme en de moderne samenleving, op vijandsbeelden en op de verhouding van godsdienst en staat. Verder wordt stilgestaan bij hoe de eigen positie in dit alles te bepalen.
Medewerking aan de dagen wordt onder meer verleend door de heer P.S. van Koningsveld, hoogleraar te Leiden, de heer H. Beck, hoogleraar te Tilburg, de heer Anton Wessels, emeritus hoogleraar aan de VU te Amsterdam, mevrouw Martha Frederiks, universitair docent te Utrecht en mevrouw Josien Folbert, senior projectmedewerker voor o.a. de ontmoeting met moslims bij Kerkinactie.

bron:PKN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular