De Protestantse Kerk in Nederland roept
haar leden op om over te stappen op groene energie. Alle
kerkenraden ontvangen daartoe vandaag een brief ondertekend door
scriba Bas Plaisier. Op deze wijze wil de Protestantse Kerk
concreet bijdragen aan het Klimaatplan van ICCO en Kerk in Actie en
de strijd tegen klimaatverandering.

Met het versturen van de brief gaat de
tweede fase van het Klimaatplan van start waarin de kerkelijke
achterban wordt gestimuleerd om minder fossiele brandstoffen te
gebruiken door over te stappen op duurzame vormen van energie. De
eerste werving onder de donateurs van Kerk in Actie in december
2006 leverde tot nu toe ruim 4000 overstappers op. Op 13 december
2006 werd het Klimaatplan in Nieuwspoort gelanceerd.door de
ontwikkelingsorganisaties Kerk in Actie en ICCO.

In de brief aan de gemeenten van de
Protestantse Kerk roept ds. Bas Plaisier de

kerkenraden op het initiatief van groene
stroom te ondersteunen. 'Klimaatverandering staat terecht op de
agenda van de kerk. Wij zijn rentmeesters die zich moeten inspannen
om de aarde te bewaren voor huidige en toekomstige bewoners',
aldus Plaisier. Naast de brief ontvangen 900 kerkelijke gemeenten
een informatiepakket met folders en posters om de groene
energieaanbieding van Greenchoice onder de aandacht te brengen van
de eigen gemeenteleden. In totaal worden alle donateurs van Kerk in
Actie en leden van de Protestantse Kerk, zo'n 1 miljoen
huishoudens, gevraagd om groen gas en groene stroom af te nemen van
Greenchoice

In de brief aan de kerkenraden schrijft
Plaisier dat de schepping en al haar bewoners op het spel staan.
'De laatste maanden zien we dat overheden en bedrijven steeds
vaker kiezen voor een duurzame manier van leven en economie. Dat is
een positieve ontwikkeling, maar het is pas een begin. Veel meer
aanpassingen zijn nodig. Kerken en gemeenteleden kunnen ook
bijdragen aan een noodzakelijke klimaatneutrale ontwikkeling',
aldus de brief van Plaisier.

Het Klimaatplan is een initiatief van
Kerkinactie en ICCO en beoogt twee doelen: het verminderen van de
CO2-uitstoot in de Nederlandse samenleving en het genereren van
fondsen voor duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. In
samenwerking met energieleverancier Greenchoice ontwikkelden de
Protestantse Kerk in Nederland,

Kerkinactie en ICCO een aantrekkelijk en
milieuvriendelijk aanbod. Greenchoice garandeert voor onbepaalde
tijd de laagste prijs voor groene stroom en groen gas. Deze energie
heeft geen CO2-uitstoot, waardoor het niet schadelijk is voor het
milieu. Daarnaast doneert Greenchoice 0,25 eurocent per aansluiting
per KWh aan het Klimaatplan. Met dit geld wordt geïnvesteerd
in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Deze projecten
beperken de CO2-uitstoot en bestrijden armoede. Greenchoice levert
als enige leverancier in Nederland 100% duurzame energie met
Milieukeurmerk van Stichting Milieukeur.

De opwarming van de aarde is een vraagstuk
van groot mondiaal onrecht. Ontwikkelingslanden worden zwaar
getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering. Deze
conclusie viel ook te lezen in het klimaatrapport van de Verenigde
Naties (IPCC) dat op 6 april in Brussel werd gepresenteerd: 'de
gevolgen van klimaatverandering treffen elk continent, en de
allerarmsten het meest,' aldus het rapport. Met het Klimaatplan
geven de Protestantse Kerk, Kerk in Actie, en ICCO vorm aan het
klimaatbeleid in relatie tot armoedebestrijding door te investeren
in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden.

bron:Kerkinactie