Op initiatief van het Nederlands Dagblad treffen ds. G.D. Kamphuis en ds. Jan Offringa, voorzitters van de Gereformeerde Bond en Op Goed Gerucht, elkaar op 13 september om 20.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort. De Gereformeerde Bond en Op Goed Gerucht vertegenwoordigen beide een belangrijke stroming in de Protestantse Kerk Nederland(PKN). Niet eerder gingen vertegenwoordigers van deze bewegingen in het openbaar met elkaar in debat.

De Gereformeerde Bond
De Gereformeerde Bond omvat de ‘rechterflank’ van deze kerk en heeft een achterban van zo’n 450 gemeenten waarvan naar eigen zeggen ruim vierhonderdduizend kerkleden lid zijn. De Bond wil herinneren aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak te leven uit de inhoud van deze belijdenis. ,,De Drie Formulieren van Enigheid zijn geen documenten uit een ver verleden, maar levend bezit voor de kerk van onze dagen.’’ De Gereformeerde Bond vierde enkele maanden geleden zijn honderdjarig bestaan. Een deel van de eerder bij de Gereformeerde Bond aangesloten gemeenten ging niet mee met de fusie tussen Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen die leidde tot het onstaan van de PKN en vormden de Hersteld Hervormde Kerk.

Op Goed Gerucht
Op Goed Gerucht is een jonge predikantenbeweging met ongeveer driehonderd leden uit het ‘moderne midden’ van de Protestantse Kerk. Naar eigen inschatting vertegenwoordigt de beweging de helft van de 2,1 miljoen protestantse kerkleden. ,,Waar strakke binding aan de traditie een levendige omgang met de Schrift in de weg staat, tekent Op Goed Gerucht verzet aan’’, aldus een folder van de in 2000 opgerichte beweging. ,,Anderzijds worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de vergaande relativering van Schrift en traditie, en bij een voortgaande privatisering van het geloof.’’

bron:PKN