Fotografen van sportevenementen krijgen alsmaar meer beperkingen opgelegd. Volgens de World Association of Newspapers (WAN) brengen die beperkingen de vrije informatiegaring in gevaar. Organisatoren van sportmanifestaties leggen vooral digitale fotografen beperkingen op.

Volgens de FIFA, de internationale voetbalfederatie, mogen kranten de foto's van voetbalverslagen van het wereldbekerkampioenschap in 2006 pas een uur na afloop van de wedstrijden op hun website plaatsen. Bovendien zullen de fotoredacties slechts heel beperkte aanpassingen mogen doen aan foto's. Volgens de WAN vormt die beperking een van de grootste inbreuken op het journalistiek proces. Zo zullen de kranten geen teksten op foto's mogen plakken.

Beroepsjournalisten in België, zegt dat ook in hun land organisatoren meer greep proberen te krijgen op journalisten: 'Zo krijgen fotografen ook op culturele manifestaties vaak een resem beperkingen opgelegd. Sommige voetbalclubs proberen bijvoorbeeld de accreditering in handen te nemen. Dat zou het einde van de onafhankelijke journalistiek betekenen. Wie kritisch is, komt er dan niet meer in. Al die beperkingen willen we expliciet bestrijden.' Of ook in Nederland dergelijke beperkingen worden opgelegd is niet bekend. Wel is te verwachten dat indien beperkingen gemeengoed zijn geworden zij ook hier van toepassing worden met schadelijke gevolgen voor de vrije nieuwsgaring.

bron:Belgische bond van journalisten