De fractievoorzitter van de statenfractie van de PVDA, Peter Visser,
begint een weblog om de afstand tussen burgers en provinciaal bestuur
te verkleinen. Peter Visser volgde onlangs Marleen Barth op als
fractievoorzitter. Marleen Barth vertrok naar de onderwijsbond CNV om
daar voorzitter te worden. De PvdA heeft de grootste fractie in de
provinciale staten van Noord Holland maar werd na de laatste
statenverkiezingen buiten het college van gedeputeerde staten gehouden.

De fractievoorzitter van de PvdA Noord-Holland houdt op de website
van zijn partij een weekboek bij, waarin hij vertelt over zijn werk in
Provinciale Staten en zijn ontmoetingen met mensen in de provincie.
Lezers van de weblog kunnen ook rechtstreeks reageren via de website.

In
de eerste editie van deze weblog schrijft Visser onder meer over het
besluit van de Eerste Kamer om het aantal statenleden te verkleinen.
Ook schrijft hij over het proces om tot een nieuwe
portefeuilleverdeling binnen zijn fractie te komen.

De weblog van Peter Visser is te vinden op www.pvda-noord-holland.nl onder de knop 'Weblog fractievoorzitter'.

Bron: Emea.nl/www.pvda-noord-holland.nl