Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben de Treintaxi in de regio Gooi en Vechtstreek uitgebreid. Per 1 juli gaan de Treintaxis de hele regio bedienen, dus inclusief de kernen die nu verstoken zijn van deze service, zoals Ankeveen. Ook de dorpen Eemnes en Nigtevecht, die niet tot de provincie Noord-Holland behoren, blijven bediend door de Treintaxi. Dit geldt ook voor Driemond, dat wat het openbaar vervoer betreft valt onder het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA).

De Treintaxi is na een Europese aanbesteding voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2006 gegund aan drie bedrijven. Treintaxi Hilversum gaat naar Taxicentrale Souverijn, Treintaxi Naarden-Bussum naar Connexxion, en Treintaxi Weesp naar Taxicentrale Weesp/Muiden. De provincie Noord-Holland is sinds 1 januari 2003 opdrachtgever voor de Treintaxi van en naar dertien stations in de provincie. In Noord-Holland Noord wordt de Treintaxi per 1 juli 2005 op alle acht stations geïntegreerd in de OV-Taxi. Dit geldt ook voor Beverwijk en Haarlem. In Gooi en Vechtstreek is deze integratie niet mogelijk, omdat de OV-Taxi in deze regio pas op 1 januari 2007 gaat rijden. Per die datum wordt de Treintaxi-formule in de OV-Taxi geïntegreerd. Hiervoor start in 2006 een Europese aanbestedingsprocedure. Tot die tijd wordt de klassieke Treintaxi-formule gehandhaafd. Op de stations Hilversum, Naarden-Bussum en Weesp blijven dus de vaste standplaatsen van de Treintaxi bestaan.

De provincie betaalt de exploitatie van de Treintaxi. Hiermee is een bedrag gemoeid van 400.000,- per jaar. Provincie Noord-Holland is zeer tevreden met de resultaten van de aanbesteding.

Rol van de NS

De Treintaxi is een geregistreerd handelsmerk van de Nederlandse Spoorwegen. De provincie is sinds 1 januari 2003 opdrachtgever voor Treintaxi. De NS voeren tot en met 30 juni 2005 NS exploitatie en beheer van de productformule uit in opdracht van de provincie. Dit verandert per 1 juli aanstaande. De exploitatie is aanbesteed door de provincie en de NS blijven het beheer van de productformule doen, inclusief kwaliteitscontrole. Hiertoe sluiten de provincie Noord-Holland en de NS een samenwerkingsovereenkomst.

bron:Provincie Noord Holland