Provincie en gemeenten van Fryslà¢n gaan nauw samenwerken om het jeugd(zorg)beleid in deze provincie effectiever en toegankelijker te maken. Het preventieve jeugdbeleid van gemeenten en het provinciale jeugdzorgbeleid moeten daarvoor goed op elkaar aansluiten. Gemeenten en provincie willen deze aansluiting in de periode tot 2008 realiseren. Deze afspraken zijn vandaag vastgelegd in een convenant, dat gedeputeerde Jan Ploeg en de wethouders van bijna alle gemeenten in Fryslà¢n vandaag hebben ondertekend in 'Onder de Luifel' in Leeuwarden.

Gedeputeerde Jan Ploeg: "uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Effectieve preventie en een uitstekende zorg. Samen willen we een ijzersterk vangnet vormen. Onze jeugd heeft hier recht op". Van de 31 Friese gemeenten, hebben vier het convenant niet getekend. Met deze gemeenten is de provincie nog in gesprek om op à©à©n lijn te komen.

In het convenant onderstrepen provincie en gemeenten het belang van onderlinge samenwerking en samenhang als voorwaarde om grotere toegankelijkheid van de jeugdzorg te realiseren. Zij spreken af op korte termijn maatregelen in gang te zetten om de aansluiting tussen alle betrokken instellingen in deze sector te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de lokale situatie, er worden concrete afspraken op maat gemaakt. De provincie draagt in de looptijd van het convenant tot maximaal 50% bij aan de uitvoeringskosten.

Met de ondertekening van deze afspraken geven provincie en gemeenten in Fryslà¢n gestalte aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om de toegang tot de jeugdzorg in zijn volle breedte in de provincie te regelen. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in het provinciale Beleidskader Jeugdzorg 2005-2008 en in het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg.

bron:Provincie Friesland