Realpro BV krijgt een subsidie van à¢?¬ 100.000,- van de Provincie Limburg
om zich te vestigen in Wanssum. Realpro BV neemt een deel van de
activiteiten van Inalfa Metal Products over. Daarmee blijven 40
arbeidsplaatsen in Limburg behouden. De bedrijfs-activiteiten van
Realpro BV zijn het mechanisch bewerken van hoogwaardige aluminium
onderdelen (voornamelijk geleiders voor schuifdaken). Met de vestiging
van Realpro BV in Wanssum blijven deze automotive MKB-gerelateerde
activiteiten in Limburg behouden.

Inalfa Metal Products BV heeft haar bedrijfsactiviteiten in Venray
beëindigd. Een deel van de activiteiten is verplaatst naar een
Belgische nevenvestiging, een ander deel is afgestoten. Voor ongeveer
50 werknemers dreigde ontslag. Door het naar Limburg halen van Realpro
BV worden hiervan 40 arbeidsplaatsen behouden. Realpro BV investeert
met de overname van Inalfa Metal Products BV en de vestiging in Wanssum
een bedrag van ten minste à¢?¬ 1.000.000,-. In de toekomst verwacht
Realpro BV nog een forse uitbreidingsinvestering te verrichten en
daarmee de werkgelegenheid verder uit te breiden.

bron: Provincie Limburg