De provincie Noord-Holland nodigt in het kader van haar provinciale
energiebeleid bedrijven uit een offerte uit te brengen voor een
energieproject op scholen; voor projectmanagement en uitvoering.

In het schooljaar 2005/2006 wil de provincie tenminste 200 scholen
laten deelnemen aan het project. Het aanbod voor scholen zal
achtereenvolgens bestaan uit een energiescan, een lespakket over
klimaatverandering en duurzame energie en het bieden van een aanbod van
voorgestelde energiebesparende maatregelen. Daarnaast wil de provincie
voor het project de Energiebus inzetten die is ontwikkeld met
financiële steun van de provincie. In de afgelopen periode zijn de
eerste stappen gezet om in de provincie Pommeren in Polen een zelfde,
maar kleinschalig, scholenproject op te zetten. Een actieve
samenwerking/uitwisseling tussen deelnemende scholen is een onderdeel
van het scholenproject.

bron: provincie Noord Holland