Gebiedsontwikkelaar Chipshol en de
provincie Noord-Holland hebben een minnelijke regeling getroffen
over al hun geschillen. De provincie, die als eerste het initiatief
nam om tot de schikking te komen, zal op constructieve wijze
planologische medewerking verlenen aan drie bedrijfslocaties die
Chipshol in de Schiphol-regio wil ontwikkelen. De provincie
compenseert Chipshol financieel voor de schade die ontstond door
circa twee jaar vertraging bij de ontwikkeling van het
Groenenberg-terrein.

De provincie heeft in 2000 en 2002 vanwege
de aanleg van de N201 haar goedkeuring onthouden aan het
bestemmingsplan dat het Chipshol mogelijk zou maken haar
bouwplannen te verwezenlijken. Dit bleek echter niet terecht.
Vanwege de vertraging in de bebouwing van het Groenenbergterrein
werd de provincie eerder door het Gerechtshof in Amsterdam
veroordeeld tot het betalen van een schadvergoeding. De hoogte
hiervan zou nog moeten worden bepaald. Chipshol ziet nu af van de
voortzetting van deze procedure, evenals van alle andere procedures
die verband houden met geschillen die in het verleden ontstaan
zijn.

Behalve aan de ontwikkeling van het
Groenenberg-terrein zal de provincie zich inspannen om binnen haar
mogelijkheden planologische medewerking te verlenen aan plannen van
Chipshol voor de realisatie van het zakencentrum in de driehoek
A4/A5/A9 bij Badhoevedorp-Zuid en Chipshol Park fase II op
Schiphol-Rijk, als het Rijk de reservering voor de parallelle
Kaagbaan niet voor 1 april 2008 aan de provincie oplegt.

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de
provincie Noord-Holland is blij dat het geschil tot het verleden
behoort: 'De provincie maakt hiermee een einde aan een lang
slepende zaak waardoor we ons nu op de toekomst kunnen richten. De
provincie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van de regio en wil
die samen met o.a. Chipshol verwezenlijken.'

bron:Provincie Noord Holland