Donderdag 3 maart heeft CDA gedeputeerde Rinske Kruisinga, van
Welzijn Zorg en Cultuur, in theater De Campagne in Den Helder, de namen
bekendgemaakt van de kernen die zijn uitgekozen om deel te nemen aan
het pilot project "Hartwinkels". Met dit project wil de provincie
Noord-Holland eraan meewerken dat praktische voorzieningen op het
platteland behouden blijven.

In totaal
meldden  22 kleine kernen zich aan als kandidaat. Vijf daarvan
werden "uitgekozen" en wel:
-De Noord in de gemeente
Heerhugowaard
-Schermerhorn in de gemeente Schermer
Onderdijk in de gemeente Wervershoof
Berkhout in de
gemeente Wester-Koggenland en
Kolhorn in de gemeente
Niedorp.

Omdat
het de bedoeling is  om op korte termijn met de 5 Hartwinkels
te
beginnen werd bij de beoordeling gekeken naar de  termijn
waarop
de plannen van de verschillende gemeenten uitgevoerd kunnen worden. Een
aantal gemeenten heeft bij de nadere inventarisatie al aangegeven geen
mogelijkheden op de korte termijn te zien, en dus nu niet deel te nemen
aan de pilot. Zij kunnen wellicht in een later stadium een soortgelijke
voorziening realiseren, als het proefproject slaagt.

Andere criteria waarop beoordeeld werd waren:

De aanwezigheid van een geschikte
locatie.

Het
inwonersaantal. ( Het uitgangspunt voor de pilot is dat minimaal 2
Hartwinkels komen in kernen met meer dan 2000 inwoners en 2 in kernen
met minder dan 2000 inwoners).

Het bestaande of
ontbrekende
aanbod en de mogelijkheid om onderdelen daarvan te combineren met de
Hartwinkels. (Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om bestaande
commerciële functies op te nemen in een Hartwinkel.
Concurrentievervalsing moet voorkomen worden. Dus als er in een kleine
kern nog een drogist is, zal de Hartwinkel geen drogisterijartikelen
verkopen.

Het laatste maar zeer belangrijk criterium
is uiteraard economische haalbaarheid.

Naast
deze lijst van 5 kernen waarover binnenkort overlegd wordt met de
betrokken gemeenten, is er ook nog een reservelijst van 5 kernen. Het
gaat daarbij om:
-Sint Maarten (gemeente
Harenkarspel);
-Slootdorp (gemeente Wieringermeer)
-Stompetoren (gemeente Schermer)
-Wieringerwaard
(gemeente Anna Paulowna)
-Zwaagdijk-Oost (gemeente
Wervershoof)

Mocht een van de vijf als eerste gekozen
kernen onverhoopt afvallen, dan komt deze lijst in beeld.

Door
nu met meerdere winkels tegelijk te starten, wordt verwacht dat de 5
winkels samen rendabel kunnen worden. De provincie heeft binnen de
Extra Stimuleringsimpuls middelen gereserveerd voor de leefbaarheid van
het platteland, ten behoeve van de versterking van het
voorzieningenniveau. Hiermee kunnen aanloop- en frictiekosten voor het
pilotproject Hartwinkels en in de toekomst mogelijk ook andere
vergelijkbare concepten (of meer Hartwinkels), worden
gefinancierd.

Het
concept van de Hartwinkels is: combineren van commerciële activiteiten
met publieke voorzieningen. Het gaat een soort winkel van Sinkel worden
waar van alles te koop/ en of te regelen is. Van babyluiers, brood,
kranten, naaigerei tot bibliotheekboeken en bankloket. Het idee is
gebaseerd op de winkels van Hart Retail in Obdam en Koedijk. In deze
winkels zijn verschillende commerciële functies gecombineerd, maar is
de non profit poot niet ingevuld. Deze winkels maken ook geen onderdeel
uit van het pilotproject. Beide Hart Retail zaken  zijn
onlangs
gesloten. Ondanks dat blijft het concept volgens gedeputeerde Kruisinga
de moeite waard om uit te werken "want het platteland moet leefbaar
blijven, juist ook voor ouderen die er altijd al woonden".  Om
het
concept Hartwinkels  stevig neer te zetten bekijkt
de 
provincie op dit moment  wat een goede organisatorische
constructie is voor de uitvoering van het project.

Om het
concept
Hartwinkels  stevig neer te zetten bekijkt de 
provincie op
dit moment  wat een goede organisatorische constructie is voor
de
uitvoering van het project.

Bron: Ingezonden bericht