De woningproduktie in nederland blijft achter. De wachttijd voor een
woning stijgt daardoor. De provincie Noord Holland wil nu een steentje
bijdragen aan het oplossen er van. De provincie Noord-Holland heeft de
planologische procedures versneld voor het toetsen van
bestemmingsplannen voor nieuwe woningbouw. Dit heeft de gedeputeerde
Ton Hooijmaijers bekendgemaakt op het symposium ´Woningbouwproductie'
voor de Nederlandse vastgoedsector tijdens het jaarlijkse MIPIM-congres
in Cannes, Frankrijk.

Hooijmaijers maakte bekend aan de vastgoedsector dat de tijd van
onnodig lange planologische procedures hiermee wat hem betreft voorbij
is. Bij het toetsen van bestemmingsplannen geldt voortaan het volgende:

Ontwerp-bestemmingsplannen worden normaliter binnen 10
weken afgehandeld. Afhandeling van bouwplannen voor meer dan 50
woningen wordt nu ingekort tot 8 weken.

Vastgestelde
bestemmingsplannen waarvoor bedenkingen worden ingediend, worden
normaliter binnen 6 maanden na afloop van de tervisielegging
afgehandeld. Voor bouwplannen voor meer dan 50 woningen wordt deze
termijn nu ingekort tot maximaal 4 maanden.

De provincie
Noord-Holland levert volgens hem met deze maatregelen een significante
bijdrage aan het verhogen van het tempo in de woningbouwproductie.

bron: Provincie Noord Holland