Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland liggen op schema met
de uitvoering van de plannen op het gebied van recreatie en toerisme.
Dat blijkt uit jaarrapportage over de uitvoering van de "Agenda
Recreatie en Toerisme 2004-2007". In de jaarrapportage legt het College
verantwoording af over de uitvoering van het beleid. Tevens worden de
plannen en ambities voor het komende jaar bekendgemaakt. Binnenkort
zullen de provinciale staten van Noord Holland hier hun oordeel over
geven.

De provincie Noord Holland heeft in het afgelopen jaar veel
activiteiten in gang gezet op het gebied van recreatie en toerisme. Er
zijn initiatieven genomen en projecten uitgevoerd die allemaal passen
binnen de doelstellingen van de op 23 maart 2004 door proviciale staten
vastgestelde "Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007". Een aantal
voorbeelden: Op de in 2004 opengestelde tender van de
Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie is massaal ingeschreven, waardoor
in 2005 achttien gevallen van achterstallig onderhoud in groengebieden
kunnen worden aangepakt.
De marketing en promotie van de recreatiegebieden in Noord-Holland is
opgepakt.
Het project Elektrisch varen in Noord-Holland Midden is gestart.
Er is een begin gemaakt met het ontwerpen van een provinciaal basisplan
voor knooppuntbewegwijzering voor fietsers. Er is begonnen met de
ontwikkeling van het Noord-Hollandpad.
Er is begonnen met het uitbreiden van de formule voor landwinkels in
Noord-Holland.
De onderhandelingen over het NORT-project Noord-Holland (Nederlandse
Ondernemers in Recreatie en Toerisme) zijn afgerond.
De renovatie van de boulevard in Egmond aan Zee is afgerond.
Het pilotproject Kwaliteitsimpulsen Badplaatsen (Zandvoort) is van
start gegaan.
Er is begonnen met de uitvoering van het verblijfsrecreatie- en
jachthavencomplex de Pieterman te Volendam.
Dit jar zal er verder worden gewerkt aan de uitvoering van de "Agenda
Recreatie en Toerisme". Het komende jaar zal extra aandacht worden
besteed aan het plattelandstoerisme. Om het logeren en kamperen bij de
boer te stimuleren, zal een project worden gestart voor nieuwe
aanbieders van overnachtingen en logies in de Kop van Noord-Holland.
Agrotoeristische aanbieders worden dit jaar aangesloten op het on-line
boekingsysteem van de regio-VVV's en er worden nieuwe mogelijkheden
voor plattelandstoerisme verkend.