De rondweg rond Alkmaar is al jaren een grote hinderpaal voor het
verkeer. Een deel is van de gemeente Alkmaar, stoplichtenvrij en 4
baans, een deel van het Rijk, met stoplichten maar wel 4 baans, en een
deel van de provincie, met stoplichten en gedeeltelijk tweebaans. Een
extra obstakel in het provinciale deel vormt de Leeghwaterbrug over het
Noord Hollands Kanaal. De provincie onderzoekt nu of de hinder van dit
knelpunt verminderd kan worden.

Van 7 tot en met 18  maart staat de Leeghwaterbrug
in Alkmaar in verband met een verkeersonderzoek wat vaker open dan
gebruikelijk. Doel van het onderzoek is te bekijken of een aanpassing
van de bedieningstijden kan leiden tot voordeel voor zowel weg- als
scheepvaartverkeer.

Voor het onderzoek zal de brug
tijdens werkdagen op min of meer vaste tijdstippen worden geopend, ook
wanneer er geen aanbod van scheepvaart is. Dit is noodzakelijk
om de maximale druk van brugopeningen op de afwikkeling van het
wegverkeer te kunnen observeren en de effecten in beeld te brengen van
de twee verschillende bedieningsregimes die worden onderzocht.

In
de eerste week, van 7 maart tot en met 11 maart, wordt de
Leeghwaterbrug volgens het huidige regime bediend. Dit houdt in dat de
brug tussen 06.30 en 9.30 uur en tussen 15.45 en 18.30 uur  alleen
tijdens vaste bedieningsblokken voor het scheepvaartverkeer geopend zal
worden. De brug zal in totaal vier maal geopend zijn en wel op
tijdstippen die liggen tussen 07.35 en 07.45 uur,  08.35 en 08.45
uur, 16.45 en 16.55 uur, en 17.50 en18.00 uur.

In de tweede week,
van 14 maart tot en met 18 maart, is periode dat de brug op vaste
tijden wordt bediend een half uur korter, en loopt om respectievelijk
9.00  en 18.00 uur af. In deze week krijgt het scheepvaartverkeer
tijdens deze perioden slechts à©à©n maal de gelegenheid de brug door te
varen. Dit zal zijn tussen 08.00-08.10 en tussen 17.05-17.15 uur. 
Ook zal in deze week de brug om 09.00 uur en 18.00 uur geopend worden.

Buiten
de genoemde tijden en in de weekenden wordt de brug bediend volgens het
reguliere bedieningsregime, d.w.z. als er aanbod is van
scheepvaartverkeer.
De vaste bedieningsblokken zijn ooit in het
leven geroepen om het  wegverkeer tijdens de ochtend- en
avondspits zo min mogelijk oponthoud te bezorgen. Provincie
Noord-Holland hoopt dat een scherpere afstemming van de
bedieningstijden zal leiden tot een betere doorstroming van het
wegverkeer, en tevens voordelen oplevert voor de scheepvaart.

Op
verschillende manieren wordt ruchtbaarheid gegeven aan het onderzoek.
De scheepvaartsector wordt met een ´Bericht aan de scheepvaart'
 geïnformeerd over de wijzigingen. Hulpdiensten zal in principe
doorgang worden verleend.

De proef wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid  van de beheersorganisatie van het
 Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem Alkmaar/Midden
Noord-Holland Binnen dit systeem werken de verschillende wegbeheerders
samen om de doorstroming van het weg- en scheepvaartverkeer te
bevorderen. In de beheersorganisatie zijn de provincie Noord-Holland,
de gemeente Alkmaar en Rijkswaterstaat (directie Noord-Holland)
vertegenwoordigd .

De 
betrokken partijen realiseren zich dat het onderzoek tijdelijk tot
overlast zal leiden maar menen dat deze aanvaardbaar is, omdat het
onderzoek kan leiden tot een betere afstemming van de bedieningstijden.
En dit is in het voordeel van zowel het wegverkeer als de
scheepvaart.  Zij vragen daarom het begrip van de weggebruiker.

Bron: Ingezonden bericht