Veel gemeenten in de provincie Utrecht hebben een achterstand bij de
opvang van asielzoekers met verblijfsvergunning, zogenaamde
statushouders. Gerekend vanaf 1995 zouden de gemeenten die rechtstreeks
onder toezicht vallen van de provincie 3622 statushouders moeten hebben
gehuisvest. Het waren er aan het eind van vorig jaar 3566.

Naast enkele gemeenten die voorlopen (Veenendaal, Woudenberg, Baarn,
Leersum en Doorn) is er een viertal gemeenten dat fors achterloopt. Met
deze gemeenten gaat het provinciaal bestuur binnenkort om de tafel
zitten. Het gaat om Loenen, Woerden, Maarn en Wijk bij Duurstede.

Voor
gemeenten is het lastig dat veel statushouders alleenstaanden zijn,
terwijl de gemeenten vaak alleen beschikken over eengezinswoningen. Een
oplossing is het aanpassen van deze eengezinswoningen voor bewoning
door meerdere alleenstaanden. Dit is à©à©n van de onderwerpen waarover de
provincie met woningbouwverenigingen en de vier gemeenten gaat praten.
 

bron: Provincie Utrecht