Uit onderzoek van internetonderzoekbureau Cemit en adviesbureau Berenschot blijkt dat de websites van provincies vaak weinig gebruiksvriendelijk zijn en in kwaliteit ver afstaan van moderne, publieksgerichte websites. Aanleiding van het onderzoek waren de doelstellingen van 'Andere Overheid': vanaf eind 2005 moeten provincies 45 procent van hun dienstverlening on line aanbieden.

In het kader van 'Andere Overheid' en aanverwante programma's werken de provincies al enkele jaren aan hun websites. Dit om te voldoen aan de eisen die eind dit jaar van kracht zijn. Berenschot en Cemit onderzochten vanuit het perspectief van de burger de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van de provinciale websites. De hoofdconclusie is dat de websites van de provincies gemiddeld een krappe voldoende op bruikbaarheid en aantrekkelijkheid scoren. Groningen komt als beste provinciale website naar voren. Aan de website van de provincie Drenthe valt het meest te verbeteren.

Het onderzoek richtte zich onder andere op gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en doelstellingen uit 'Andere Overheid'. In het eerste deel van het onderzoek zijn de twaalf provinciale websites in expertreviews aan de hand van 320 criteria beoordeeld. Bijvoorbeeld: weet de gebruiker altijd waar hij is op de website en kan hij makkelijk terugnavigeren? Hebben menu-items intuïtieve namen? Als de provincie in het kader van interactieve beleidsvorming een chatsessie organiseert, is dan helder wanneer deze plaatsvindt en wat er met de resultaten gebeurt?
In het tweede deel van het onderzoek voerden proefpersonen eenvoudige opdrachten uit op de provinciale websites. Bijvoorbeeld: vind het telefoonnummer van het provinciehuis. Van elke opdracht is de tijd bijgehouden en na afloop werd de proefpersoon geënquàªteerd.

Provinciale websites kennen in tegenstelling tot algemene, publieksgerichte websites een breed scala aan communicatiedoelstellingen. Vaak zijn het noodzakelijkerwijs breed opgezette websites, wat doorgaans de aantrekkelijkheid en het gebruiksgemak niet ten goede komt. De uitdaging voor de provincies is dan ook gegeven hun brede werkterrein - te komen tot websites waarin de gebruikservaring van de beoogde doelgroep centraal staat. De systematische uitwerking van de communicatiestrategie met behulp van verschillende instrumenten als burgerpanels, 'usability' labs en continue monitoring van gebruiksstatistieken brengt de realisatie van de communicatiedoelstellingen van de provincie dichterbij.

bron:Berenschot