In 2007 begroten de twaalf provincies 5,4
miljard euro aan uitgaven. Dat is 0,7 miljard euro (16 procent)
meer dan in 2006. De twee belangrijkste beleidsterreinen van de
provincies zijn verkeer en vervoer met 1,7 miljard euro en welzijn
met 1,4 miljard euro. Vooral voor deze taken zijn in 2007 meer
uitgaven geraamd, respectievelijk 309 miljoen euro en 135 miljoen
euro. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS.

Bereikbaarheid heeft prioriteit

De provincies begroten in 2007 0,7 miljard
euro meer uit te geven dan vorig jaar. Met dit geld hebben ze
grootse plannen. Ruim 40 procent van deze extra uitgaven wordt
ingezet voor de verbetering van wegen, fietsroutes en
busverbindingen. Vooral Limburg, Noord-Brabant en Gelderland willen
de bereikbaarheid van dorpen en steden verbeteren. Gedrieën
investeren ze 216 miljoen euro meer in verkeer en vervoer dan een
jaar eerder.

Bijna 20 procent van de begrote extra
uitgaven wordt ingezet voor welzijn. Overijssel en Zuid-Holland
maken hiervoor het meeste extra geld vrij, en dan vooral voor
jeugdzorg. Aan de andere provinciale taken wordt in 2007 26 procent
van het extra geld beschikbaar gesteld.

Begroting sluitend maken met reserves

De belangrijkste provinciale
inkomstenbronnen zijn de opcenten motorrijtuigenbelasting (1,2
miljard euro) en de Algemene uitkering van het Rijk (1,1 miljard
euro). De provincies verwachten in 2007 een toename van deze
inkomsten. De inkomstenstijging uit de motorrijtuigenbelasting
wordt geraamd op 7 procent, de stijging van de algemene uitkering
op 6 procent. De totale inkomsten van de provincies zijn echter
onvoldoende om de geplande uitgaven in 2007 te dekken. Om de
provinciale begrotingen in 2007 sluitend te krijgen onttrekken de
provincies daarom per saldo bijna 0,3 miljard euro aan hun
reserves.

bron:CBS