Het Tuchtcollege te Zwolle/Lelystad heeft op 12 juni 2008 uitspraak gedaan in de zaak van Remco Cook, een jongeman die in de kracht van zijn leven op 1 april 2006 is overleden. Mr. Tjip Ridder van Ridder Letselschade te Zeewolde heeft de moeder van Remco bijgestaan in de klacht die zij tegen de behandelend psychiater van De Meerkanten te Lelystad heeft ingediend.

De klacht van de moeder van Remco tegen de behandelend psychiater is volledig gegrond verklaard. Het Tuchtcollege vond de tekortkomingen van de psychiater zelfs dermate ernstig, dat zij een voorwaardelijke schorsing van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar heeft opgelegd.

De hoofdklacht is, dat de psychiater Remco niet lichamelijk heeft laten onderzoeken toen de behandeling niet aansloeg. Zij heeft daarbij het advies van haar eigen adviesteam in de wind geslagen. Als zij hem had laten onderzoeken, dan had zij kunnen laten vaststellen dat hij aan een onbehandelde, ernstige mate van diabetes leed. Bovendien bleken drie kransslagaders te zijn verstopt. Dat bleek later ook de doodsoorzaak te zijn.

De psychiater wordt verder verweten als hoofdverantwoordelijk behandelaar geen regie over de behandeling van Remco te hebben gevoerd. Ook heeft zij geen medische informatie bij de huisarts opgevraagd en heeft zij Remco laten uitschrijven uit de behandeling toen hij al zo ziek was, dat hij eigenlijk zijn bed al niet meer uit kon komen. Ook vond het Tuchtcollege dat de psychiater Remco veel eerder zelf had moeten onderzoeken en hem beter had moeten volgen gedurende zijn behandeling. Of de psychiater in hoger beroep gaat, is vooralsnog niet bekend.

Mr. Tjip Ridder: "De psychiater is eigenlijk, ook al was zij hoofdbehandelaar en dus hoofdverantwoordelijk voor de behandeling van Remco, nooit echt betrokken geweest bij zijn behandeling. Ook tijdens de zitting was zij onaangedaan over de dood van deze jongeman. Zij liet bepaald niet blijken dat zij inzicht had in haar eigen handelen en gemaakte fouten. Dat heeft het tuchtcollege haar zwaar aangerekend. Er werd niet een waarschuwing of een berisping opgelegd, maar direct een voorwaardelijke schorsing uitgesproken. Dat gebeurt niet zo gauw.

De moeder van Remco is natuurlijk blij met deze uitspraak. Zij heeft jaren gevochten om de handel en wandel van deze psychiater aan de kaak te stellen. Deze uitspraak is een bevestiging voor haar dat zij het juist zag, namelijk dat haar zoon niet de medische behandeling heeft gekregen die hij had mogen verwachten."