Meer dan de helft van de ziektegevallen
onder predikanten van de Protestantse Kerk (PKN) wordt veroorzaakt
door psychische problemen. Hiervan houdt slechts veertien procent
verband met de arbeidssituatie. Dat schrijft het opinieblad Woord
en Dienst vrijdag.

Het aantal ziektegevallen wegens
psychische problemen (56 procent) ligt beduidend hoger dan andere
sectoren, schrijft Woord en Dienst.

Officiële cijfers wijzen uit dat het
ziekteverzuim onder predikanten relatief laag is - 3 procent
tegenover het landelijk gemiddelde van 4,5 procent. Volgens Woord
en Dienst ligt het werkelijke verzuim vermoedelijk hoger, omdat
kortdurende ziektes niet worden gemeld.

In een artikel nemen diverse betrokkenen
een voorschot op de evaluatie van de nieuwe procedure ziekteverzuim
voor predikanten. Volgens dit protocol, dat tijdens de kerkfusie in
2004 tot stand kwam, moeten kerkenraad en predikant elkaar meer als
werknemer en werkgever gaan behandelen, met alle verplichte
ziekmeldingen vandien.

Ds. Tobias Bos, directeur van de Bond van
Nederlandse Predikanten, toont zich tevreden met de resultaten van
het protocol. ''Het is een grote verbetering dat er nu een
objectieve instantie is, die kennisneemt van de medische problemen
en op basis daarvan een advies uitbrengt. Er is geen
onduidelijkheid meer over de vraag of dominee nu ziek is, of
niet.''

Bron: IKON