(Persbericht) Hoogvliet, 1 oktober 2010 ´Na het bidden ga ik dood‘˜, het eerste boek over de bizarre psychose van Karin den Oudsten

Met dit boek wil de auteur als ervaringsdeskundige het onderwerp psychose uit de taboesfeer halen en onder de aandacht van een breed publiek brengen. Er zijn zoveel mensen die jaren na een psychose nog steeds moeite hebben om erover te praten. Ze schamen zich en de gruwelijke verhalen in de media waarbij kinderen vaak het slachtoffer zijn, dragen zeker niet bij aan een beter begrip. Bovendien is de stortvloed van negatieve kritiek bij zulke verhalen niet van de lucht. Men zou wat voorzichtiger moeten zijn met kwetsende uitlatingen, want een psychose kan iedereen overkomen. ´Na het bidden ga ik dood‘˜ is een openhartig en aangrijpend waargebeurd verhaal over de acute psychose die vijf dagen na de traumatische bevalling het hele gezinsleven overhoop haalde.

Op een avond in november 2008, vijf dagen na de bevalling, voelt Karin zich draaierig in haar hoofd en zonder het te beseffen, is ze in een zware psychose terechtgekomen. Ze zegt tegen haar man op dwingende toon dat de kinderen direct uit huis moeten, omdat ze niet kan inschatten wat de gevolgen zijn van haar vreemde gevoel. Dezelfde nacht wordt ze opgenomen in een psychiatrische kliniek. Een paar dagen later wordt ze overgeplaatst naar een ziekenhuis op de gesloten afdeling Psychiatrie. Iedereen in de wereld weet het allang, maar ik weet het nu ook: ik ben God. Dan begint mijn strijd tegen de Duivel, de tijd die steeds verandert, mensen en spullen die verdwijnen, onmogelijke keuzes tussen leven en dood, de keuze tussen doodgaan of altijd in de psychiatrische kliniek blijven, het besef dat de wereld niet bestaat en ten slotte opsluiting in een isoleercel. De vraag blijft of ik me in een professioneel toneelgezelschap bevind of in een gerenommeerd ziekenhuis. Als ik dat weet, ben ik uit de psychose. Een bijzonder iemand geeft mij uiteindelijk het antwoord. Terwijl iedereen in haar omgeving dacht dat ze na haar ontslag weer snel op zou knappen, werd dit een behoorlijk lange lijdensweg van bijna twee jaar. Ze kreeg last van angstaanjagende hallucinaties, zware depressies, slecht slapen, extreme moeheid, blijvend geheugenverlies en vochtophoping door de zware medicatie.

Veel mensen realiseren zich niet dat door een psychose een heel leven overhoop ligt. En niet alleen van de patiënt, maar ook familieleden, vrienden en kennissen zijn ineens ongewild betrokken bij iets ongrijpbaars. Omdat het boek in een vrij kort tijdsbestek te lezen is, kan men zich snel op de hoogte stellen van wat er met de betreffende patiënt gebeurt. In het boek wordt de psychose op twee manieren beschreven, namelijk vanuit de psychotische wereld en vanuit de normale wereld. Voor artsen en verpleegkundigen kan dit boek een eyeopener zijn als het gaat om de verrassende beschrijving waarop een psychotisch patiënt denkt en voelt.

Gegevens van het boek: Titel: Na het bidden ga ik dood Auteur: Karin den Oudsten Uitgever: Free Musketeers, www.freemusketeers.nl ISBN: 978-90-484-1376-8