Op 10 juli 2007 heeft de rechtbank
Roermond een 59-jarige psychotherapeut veroordeeld wegens ontucht
met patiënten. De rechtbank oordeelde dat de handelingen die
de psychotherapeut bij zijn patiënten verrichtte te
kwalificeren waren als ontuchtige handelingen als bedoeld in
artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Strafrecht. De
rechtbank ging daarbij voorbij aan het verweer van de verdachte dat
de door hem bij de patiënten verrichtte handelingen onderdeel
uitmaakte van de therapie van de betreffende patiënten.

De rechtbank heeft de man veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de tijd van 3 jaren waarvan 1 jaar
voorwaardelijk. De man mag voorts 8 jaar zijn beroep niet meer
uitoefenen.

De verdachte dient aan zijn slachtoffers,
als voorschot, schadevergoedingen te betalen, variërend van
1000-3000 euro.

Bron: Rechtbank Roermond