Psychotherapeuten ondersteunen acties huisartsen De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) heeft in een brief aan de Landelijke Huisartsen Vereniging zijn steun uitgesproken voor de acties voor het behoud van een goede huisartsenzorg en tegen de toenemende invloed van commerciële zorgverzekeraars op de inhoud van de zorg.

Hoezeer de NVVP een basisverzekering voor alle Nederlandse ingezetenen ook toejuicht, men vindt dat dà©ze Zorgverzekeringswet de zeggenschap over de kwaliteit van de zorg in handen dreigt te leggen van de verzekeraarsbureaucratie. Financiële belangen, snel scoren in de strijd om de gunst van verzekerden en bureaucratische regelingen dreigen in de plaats te komen van een goede kwaliteitszorg, aldus de NVVP. Die kwaliteitszorg wordt volgens de psychotherapeuten beter gewaarborgd door de professionals zelf dan door de bewakers die de verzekeraars daar nu voor aan zullen stellen. De psychotherapeuten wijzen er op dat zorgverzekeraars ook van hen eisten dat zij informatie over de diagnoses van patiënten zouden aanleveren. Nadat de beroepsgroep weigerde deze informatie nog langer te verstrekken werd zij daarin in het gelijk gesteld door zowel het College voor Zorgverzekeringen als het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Voor de aanvraag van verlenging van de behandeling van patiënten vanwege de diagnose persoonlijkheidsstoornis moeten psychotherapeuten deze informatie nog steeds aanleveren, maar het CBP heeft hier inmiddels vraagtekens bij gezet en in een brief minister Hoogervorst aangesproken om de rechtmatigheid daarvan te onderbouwen. Ook al omdat de minister ten onrechte had nagelaten het CBP in deze kwestie om advies te vragen. De psychotherapeuten nodigen de huisartsen uit om in de komende tijd de handen ineen te slaan om samen de ongewenste invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de zorg terug te dringen en samen op de bres te staan voor het beschermen van de privacy van de patiënten.

bron:NVVP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular