Zeker tachtig procent van de 25 tot
55-jarigen in Nederland vindt het belangrijk om van hun naasten te
weten of zij wel of geen orgaandonor willen zijn na overlijden.
Maar uit recent onderzoek blijkt echter dat slechts de helft
hiervan weet wat de donorwens van hun belangrijkste naaste is. Met
de campagne `Donor? Weet het van elkaar!' wil
NIGZ-Donorvoorlichting het publiek aansporen om met elkaar de
donorkeuze te bespreken. De campagne is een korte actie rondom de
WHO Wereld Donordag op vrijdag 27 oktober.

Uit het onderzoek in opdracht van
NIGZ-Donorvoorlichting blijkt ook dat men het belangrijk vindt dat
de eigen keuze `ja of nee donor' bekend is bij de partner en de
overige gezinsleden. Toch bespreekt lang niet iedereen zijn
donorkeuze met elkaar. Veertig procent van de ondervraagden weet
niet zeker wat de keuze van de partner is. Een derde van de
ondervraagden weet dat de belangrijkste naaste zijn of haar
donorkeuze niet in het Donorregister heeft laten registreren. Nog
eens twintig procent weet ook dit niet.

Het is erg belangrijk om van elkaar te
weten wat de donorwens is. Staat iemand die overlijdt niet
geregistreerd in het Donorregister en deze kan medisch-technisch
gezien wel donor zijn, dan zullen de nabestaanden namens de
overledene een besluit moeten nemen. Veel nabestaanden stemmen
vervolgens niet in met donatie met als argument dat zij niet weten
wat de overledene gewild zou hebben. Mede hierdoor is er in
Nederland nog altijd een groot gebrek aan donoren.

Genoeg momenten

Mensen die wel weten wat hun naaste na
overlijden wil, geven aan dat hun dierbare dit hen heeft verteld of
omdat ze er naar hebben gevraagd. Het onderzoek wijst uit dat bijna
niemand het moeilijk vindt om het donorschap met elkaar te
bespreken. Het onderwerp wordt gewoonweg niet aangesneden.

De korte campagne rondom Wereld Donordag
op vrijdag 27 oktober moet iedereen die nog niet weet wat de
donorwens van zijn dierbare is, aansporen dit met elkaar te
bespreken. In advertenties en tv- en radiocommercials worden daarom
suggesties gegeven voor `momenten om het over orgaandonatie te
hebben', zoals de afwas, een autorit of een lange strandwandeling.
Orgaandonor: ja of nee? Weet het van elkaar! Er zijn genoeg
momenten om het erover te hebben.

bron:NIGZ