(Persbericht) APC: overheid moet voortouw nemen bij vaststellen
Power Usage Efficiency van datacenters.

Vianen, 3 oktober 2011 - Om te kunnen vaststellen hoe efficiënt een datacenter met de energievoorziening - en dus milieubelasting - omgaat, wordt op dit moment de Power Usage Efficiency (PUE) als meetwaarde ingezet. Helaas zijn zowel de metingen als de berekeningsmethode niet gestandaardiseerd. Het vergelijken van verschillende PUE's van diverse datacenters leidt dus tot oneerlijke of nietszeggende conclusies. APC bepleit dan ook een landelijke richtlijn voor het vaststellen van de PUE.

PUE definiëren
Volgens Loek Wilden, System Engineer van APC by Schneider Electric, is het hard nodig dat de PUE een duidelijke definitie krijgt en de berekeningsmethode wordt gestandaardiseerd. 'PUE's zijn vooral een momentopname. Dat betekent dat de PUE van een datacenter door het jaar heen fluctueert, bijvoorbeeld afhankelijk van de buitentemperatuur. Het zou al een veel eerlijker beeld opleveren als er bij de vergelijking van PUE's gebruik wordt gemaakt van een jaargemiddelde,' zegt hij.

Verduidelijking berekening PUE
Het ontbreken van een algemeen geldende definitie maakt het mogelijk dat bij de berekening van de ene PUE alleen het verbruik van IT-apparatuur, koeling en soms verlichting is meegenomen, terwijl een andere PUE ook berekend is op basis van energieverbruikende consoles en andere randapparatuur. Door het ontbreken van een jaargemiddelde spelen ook de omstandigheden op het meetmoment een rol. Een definitie moet de grijze gebieden laten verdwijnen en vaststellen wat wel en wat niet wordt meegenomen in de berekening van PUE.

Rol van overheid
In vergelijkbare gevallen neemt een branchevereniging meestal het voortouw. Op dit moment bestaat deze nog niet. Volgens APC kan de overheid bij de standaardisatie een belangrijke rol spelen. 'De overheid heeft immers belang bij energie-efficiënte datacenters, al was het alleen maar vanwege de milieubelasting,' zegt Wilden. 'Het Milieubureau van de gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen om een convenant te sluiten met de meeste datacenters in de regio. Daarin is vastgelegd dat de PUE van nieuwbouwdatacenters maximaal 1,3 mag zijn. Bestaande rekencentra moeten ernaar streven maximaal 1,4 te halen. Ik vind dat een uitstekend initiatief dat echter niet bij de regio Amsterdam mag blijven. De Ministeries van Milieu en Economische Zaken moeten tot een landelijke richtlijn komen.'

Landelijke richtlijn PUE
APC wil de landelijke richtlijn ook breder trekken dan de co-locators, naar bijvoorbeeld datacenters van financiële instellingen en ziekenhuizen. 'Commerciële centers hebben zelf ook baat bij een grote energie-efficiency,' aldus Wilden. 'Er valt voor de overheid juist veel winst te behalen bij de eigen datacenters van grote organisaties. Daarbij tekent hij wel aan, dat het voor een groot commercieel datacenter door de schaalgrootte gemakkelijker is om een goede PUE te behalen dan voor kleinere datacenters die beperkt worden in hun keuze voor bepaalde technologie, bijvoorbeeld doordat de meest geavanceerde apparatuur te groot is of omdat de serverruimte moeilijk bereikbaar is. Iets waar in de standaardisatie van de PUE rekening gehouden moet worden.

Bezoek APC by Schneider Electric op de Elektrotechniekbeurs op stand B040 in hal 8.
Over APC by Schneider Electric
APC by Schneider Electric is een wereldwijde leider op het gebied van energievoorziening en koeling, Het bedrijf levert hardware en software, die is ontworpen om de beschikbaarheid en energie-efficiëntie te verhogen binnen zakelijke netwerken, datacenters en productieomgevingen. Daarbij beschikt APC by Schneider Electric over de expertise en het uitgebreide netwerk van Schneider Electric's Critical Power & Cooling Services. APC levert nauwkeurig geïnstalleerde en goed onderhouden oplossingen gedurende hun volledige levenscyclus. Omdat innovatie centraal staat, kan APC energie-efficiënte oplossingen bieden voor belangrijke technologische en industriële toepassingen.

www.apc.com

Over Schneider Electric
Als wereldwijde specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en groen te maken voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industriële processen, gebouwautomatisering en data- & netwerkcenters, alsmede een brede aanwezigheid in woningbouwapplicaties. In 2010 hebben ruim 110.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van meer dan 19,6 miljard euro. Onder het motto 'make the most of your energy' helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.

www.schneider-electric.nl
Contact
APC by Schneider Electric
Debbie van Beek
Tel: +31 (0)6-27 01 80 05
[email protected]

Co-Workx
Maria Tunnisen
Tel: +31 (0)6-19 29 03 19
[email protected]