Het .nl domein moet voor altijd in Nederlandse handen blijven. Ook moet het .nl

onder alle omstandigheden bereikbaar blijven op het Internet. Om deze continuïteit,

bereikbaarheid en soevereiniteit van het .nl te kunnen waarborgen heeft minister

Brinkhorst van Economische Zaken samen met de Stichting Internet Domeinregistratie

(SIDN) vandaag een intentieverklaring getekend. In deze verklaring besluiten beide

partijen om een pps constructie op te zetten om bovengenoemde publieke belangen

veilig te stellen.

NL is een van de meest succesvolle privaat geleide domeinen in de wereld. Als
het gaat om landendomeinen staat SIDN met meer dan à©à©n miljoen uitgegeven domeinnamen
op de derde plaats in de wereld.

Domeinnamen spelen een steeds grotere rol in het economisch en maatschappelijk
verkeer. Domeinnamen zorgen ervoor dat consumenten, bedrijven, instellingen en
de overheid probleemloos kunnen internetten, e-mailen, communiceren en zaken doen
via het 'web'. In Nederland gebruikt men voor het overgrote deel domeinnamen onder
.nl.

Het gebruik van Internet heeft de laatste jaren zo'n vlucht genomen dat iedere
instabiliteit, bijvoorbeeld als gevolg van het niet-bereikbaar zijn van domeinnamen,
grote economische en maatschappelijke gevolgen kan hebben. Hiermee is het .nl
domein een kritisch infrastructureel control point geworden. Dit is precies de
reden waarom Brinkhorst vind dat er mede een taak ligt bij de overheid om het
.nl domein beter te beschermen.

De pps constructie die Brinkhorst met de SIDN gaat opzetten, is uniek in Europa.
De Nederlandse ontwikkelingen worden dan ook met veel belangstelling uit Europa
gevolgd. Het wordt als vernieuwend gezien, zeker als het gaat om de rol van de
overheid.

Eind 2004 hebben SIDN en Economische Zaken een gezamenlijk position paper opgesteld
waarin is vastgesteld welke afspraken en maatregelen nodig zijn om de continuïteit
en soevereiniteit van het .nl domein te verzekeren. De komende maanden zullen
beide partijen de afspraken en maatregelen verder uitwerken. De uitvoering moet
vast komen te liggen in een overeenkomst of Memorandum of Understanding. Brinkhorst
geeft er de voorkeur aan om de zekerheden te verwerven door zelfregulering in
plaats van nieuwe wetgeving.

Bron: Ministerie van Economische Zaken