Als het aan minister Karla Peijs van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat ligt, verliezen bestuurders die in vijf jaar tijd twee keer
ernstig de fout ingaan in het verkeer, tijdelijk hun rijbewijs. Samen
met minister Donner van Justitie werkt ze aan een wetsvoorstel voor een
puntenstelsel voor rijbewijzen.
Deze maatregel moet ervoor zorgen dat weggebruikers zich wel twee keer
bedenken voor ze nog een keer een zware overtreding begaan. De minister
hoopt op deze manier onveilig verkeersgedrag tegen te gaan.

Het is de bedoeling dat de rechter behalve een veroordeling, de
overtreder ook een strafpunt toekent. Een bestuurder die binnen vijf
jaar na zo'n veroordeling opnieuw een ernstig verkeersdelict begaat,
verliest het rijbewijs. Oftewel: 2 x geel = rood. De rechter bepaalt
wanneer de bestuurder het rijbewijs weer terugkrijgt. Het systeem is
bedoeld voor ernstige verkeersdelicten als rijden onder invloed, grove
snelheidsovertredingen of het veroorzaken van een verkeersongeval met
ernstige gevolgen. De ministers dienen het wetsvoorstel naar
verwachting in de loop van 2005 in bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat