Veel gemeenten proberen hun binnensteden weer leefbaar te maken door
het wonen boven de winkels te stimuleren. De komst van winkelketens en
de wens van winkeliers ruimer te wonen maken dat er in winkelgebieden
steeds minder mensen aanwezig zijn na sluitingstijd. Dit vergroot de
onveiligheid en vermindert de leefbaarheid. In Purmerend gaat dit nu
veranderen.

De
oplevering van gerenoveerde appartementen aan de Kolkstraat en de
Dubbele Buurt in het hart van Purmerend is bijna een feit.
Volgende maand kunnen de nieuwe bewoners van ´De Dubbele Kolk' in hun
appartementen wonen. De realisatie van dit project is mogelijk door
een samenwerkingverband van de gemeente Purmerend,
ondernemers en Wooncompagnie. ´Wonen Boven Winkels' is een initiatief
van de Stichting Purmerend 2000 Plus. Deze stichting zet zich in voor
de bevordering van het leef- en werkklimaat in Purmerend.
Initiatiefnemer Kees Vlaar: "In veel steden zijn de winkelstraten 's
avonds leeg en niet veilig. Daar willen we in Purmerend iets aan doen.
Dit project biedt zoveel goeds. Er wordt iets aan de woningvoorraad
gedaan, terwijl het daarnaast ook zorg draagt voor de veiligheid en de
leefbaarheid van het centrum van Purmerend."   

Van
de in totaal 17 wooneenheden krijgt Wooncompagnie er 12 in de sociale
verhuur. Zes appartementen zijn bestemd voor starters onder de 23 jaar.
De huur van deze woningen valt onder de huursubsidiegrens; en zijn dus
ook voor jongeren bereikbaar. "Wij vinden het als sociale
woningcorporatie heel belangrijk dat huurders uit alle
leeftijdscategorieën prettig kunnen wonen", vertelt Bert ter Haak van
Wooncompagnie. "We zijn daarom ook blij dat dit, juist in een
interessante wijk als het centrum, goed gelukt is."

Aannemer en
projectontwikkelaar Witkamp werkt inmiddels ook aan de restauratie van
2 huurappartementen in het monumentale kaaspakhuis aan de Achterdijk.
Dit bijzondere pand krijgt weer dezelfde oude monumentale uitstraling
van weleer. 

De winkels aan de Dubbele Buurt zijn inmiddels in gebruik genomen en in de loop van maart zullen de woningen worden betrokken.