Om te komen tot een effectieve aanpak van
criminele allochtonen, moet onder meer veel eerder worden
ingegrepen in gezinnen waar de opvoeding totaal mislukt. Ook moet
de oprukkende gettocultuur in nieuwe en oude achterbuurten
ontmanteld worden. Dat schrijft PvdA Tweede-Kamerlid Jeroen
Dijsselbloem in de Volkskrant.

Dijsselbloem reageert met zijn artikel op
een opiniestuk van Fleur Jurgens, die donderdag 29 maart
jongstleden vier mythen beschreef die hangen rond het debat van
Marokkaanse criminele jongens. Dijsselbloem wil de vier mythen
willen beantwoorden met een pleidooi om vier taboes te
doorbreken.

Dijsselbloem: ‘Taboes die een
effectieve aanpak in de weg staan. En die, hoewel vaker besproken,
nog niet echt zijn doorbroken; vaak ook niet in mijn partij. Ten
eerste moeten we veel eerder ingrijpen in gezinnen waar de
opvoeding totaal mislukt. Ten tweede onderkennen dat ons systeem
van bestraffen op dit moment helemaal niet werkt en bij het bepalen
van de vorm van bestraffing zonodig rekening houden met culturele
achtergrond. Ten derde het ontmantelen van de oprukkende
gettocultuur in nieuwe en oude achterbuurten. En ten vierde het
pragmatisch doorbreken van de schijn-scheiding van kerk en staat;
schakel het desnoods geloof in.’

In het artikel werkt Dijsselbloem de
taboe’s verder uit. Zo schrijft hij over het rekening houden
met de culturele achtergrond: ‘Een Marokkaans-Nederlandse
imam die als geestelijk verzorger werkt in Justitiële
Jeugdinrichtingen vertelde eens hoe de macho-hiërarchie en
bijbehorend gedrag tussen de jonge delinquenten gewoon werd
voortgezet in de gevangenis. De hele destructieve groepscultuur
bleef in stand. Als jongens uit een machocultuur gevoelig zijn voor
een gedisciplineerde strenge aanpak, zoals hij stelde, dan moeten
we die inzetten. Deze maand is een wetsvoorstel aan de orde in de
Kamer dat dat soort maatwerk in ieder geval mogelijk maakt. Daar
hoort wat mij betreft bijvoorbeeld ook bij dat de instellingskledij
weer wordt ingevoerd. Ontneem de jongens hun ‘bling
bling‘ en hun dure merkkleding, als onderdeel van het
doorbreken van de groepsdwang.

En over het aanpakken van de ghettocultuur
in achterwijken: ‘Ten derde moeten we de komende jaren
radicaal de gettovorming aanpakken. Herstel het gezag door in deze
gebieden een zero-tolerance in te voeren. Ontneem criminele
winsten, dure scooters, auto’s en sieraden wanneer de
macho’s niet kunnen aantonen hoe ze aan het geld kwamen. Laat
de jonge boefjes zien dat de grotere criminelen er niet mee weg
komen. Hoofddoel is hier: geef de wijken terug aan de bewoners die
er wat van willen maken.’

bron:PvdA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular