De gemeenteraadsfractie van de PvdA ergert zich aan de bevoorrading van winkels in de binnenstad, voor, tijdens en na de opening van de kaasmarkt op vrijdagochtend.
Zij gaat vragen stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders, met de bedoeling andere tijden of een andere wijze van distributie te bewerkstelligen. Een kaasmarkt met internationale bekendheid en een traditie als de Alkmaarse verdient een goede toegankelijkheid.

Daarnaast zou de stad volgens de PvdA gebruik moeten maken van de uitstraling van de markt, door zich op een aantrekkelijke wijze te presenteren. De bevoorrading van de winkels staat dit in de weg; het levert het beeld op van tussen vrachtauto's, bestelwagens en personenauto's slalommende toeristen op weg naar de Kaasmarkt.De bevoorrading van de winkels in de binnenstad op vrijdagmorgen is al jaren onderwerp van discussie.De kaasmarkt begint om 10 uur en de toeristen komen om 9 uur door de binnenstad naar het Waagplein waar de kaasmarkt wordt gehouden. De vrachtwagens die de winkels bevoorraden mogen tot 11 uur in de overigens autovrije winkelstraten rijden. Omdat deze straten smal zijn ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties als er veel voetgangers zijn. Winkeliers willen echter niet meewerken aan een bevoorrading tijdens het kaasmarktseizoen op vrijdag tot 9 uur of half 10.

bron:PvdA Alkmaar.