PvdA-europarlementariër Emine Bozkurt is verheugd dat het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met het voorstel van de sociaal-democraten om de arbeidstijden in heel Europa te regelen, rekening houdend met de verschillen die momenteel bestaan in de verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Emine Bozkurt: "Dit laat zien dat Europa wel degelijk sociaal kan zijn. We hebben er hard voor gewerkt, zodat anderen nu niet tà© hard moeten werken."

De voorstellen van de sociaal-democratische fractie, die het Europees Parlement vandaag heeft overgenomen, gaan over een Europese werkweek van maximaal 48 uur. Ook is overgenomen dat alle tijd moet worden gerekend die de werknemer oproepbaar is. Hier kan bij uitzondering van worden afgeweken, maar alleen dan wanneer een collectieve overeenkomst afgesproken is of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn.

"Door onze voorstellen kunnen werknemers nu niet meer worden gedwongen om veel te lang door te werken. Dit is niet alleen beter voor hun gezondheid, maar ook voor de kwaliteit van het werk dat ze leveren en voor de mogelijkheid voor Europese burgers om werk en gezinsleven goed te combineren", aldus Emine Bozkurt.

bron:PvdA