De PvdA is blij met het WRR-rapport ´Vertrouwen in de buurt' dat vandaag is verschenen. In het rapport staan goede voorstellen om de zeggenschap van bewoners over hun wijk te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren. Gisteren presenteerde de PvdA het programmaboekje ´Buurten voor Bewoners II', waarin soortgelijke voorstellen aan de orde komen.

Ook de PvdA wil buurten weer teruggeven aan de bewoners. Voordat een buurt een plek wordt waar iedereen graag wil wonen, moet de leefbaarheid en veiligheid op orde zijn. En daarvoor moet in de oude wijken van de steden veel gebeuren: een offensief tegen verloedering. Ook veel kleinere gemeenten blijken steeds vaker met deze problematiek te maken te krijgen. De kern van zo'n offensief is hard optreden tegen mensen die de boel verzieken in een wijk. Gemeente, corporatie en andere instanties kunnen veel meer dan ze vaak doen.

De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeert dat de huidige vrijblijvendheid van veel wooncorporaties bij de invulling van hun sociale taken te groot is. Bij de sociale herovering moeten corporaties als hoofdaannemer fungeren, met het welzijnswerk als onderaannemer. Dit sluit aan bij de opvatting van de PvdA dat woningcorporaties ook echt moeten bijdragen aan de leefbaarheid, bijvoorbeeld door een buurtconciërge, een woonmaatschappelijk werker, begeleid wonen of door mee te investeren in huisvesting van brede scholen en buurthuizen in buurten met problemen.

Een ander belangrijk onderdeel van het offensief rond leefbaarheid is dat er een geweldige pluim wordt uitgedeeld aan al die gewone, aardige en goede mensen die er iedere dag weer het beste van weten te maken en die hulp, steun en opvang bieden aan de mensen die het op eigen kracht - tijdelijk- niet redden. Initiatieven van dergelijke betrokken bewoners verdienen ondersteuning: bijvoorbeeld vanuit een wijkbudget of een bewonersbonus. Het concept van de ´buurtrechten' dat door de WRR gepresenteerd wordt, is volgens PvdA Tweede Kamerlid Staf Depla ook een goede manier om betrokken bewoners te belonen

bron:PvdA