Tweede Kamerleden Joanneke Kruijsen (PVDA) en Janneke Snijder (VVD) hebben vanmorgen gezamenlijk een wetsvoorstel ingediend om de handel in zeehondenproducten te verbieden. Met deze nieuwe wetgeving zal Nederland de grenzen definitief sluiten voor producten als bont en olie afkomstig van zeehonden.

In de Verenigde Staten is wetgeving, die de handel verbiedt in (producten van)
zeezoogdieren, reeds sinds 1972 gerealiseerd. België en Luxemburg hebben sinds twee
jaar een vergunningstelsel ingesteld waarbij de invoer van zeehondenproducten - maar ook van honden- en kattenbont  - strak aan banden is gelegd. Over een Belgisch al geheel verbod zal in het Vlaamse parlement in het nieuwe jaar een stemming plaatsvinden. Meerdere EU landen zoals Italië, Engeland en Duitsland zijn momenteel bezig met initiatieven op het gebied van importverboden.
De nieuwe wetgeving is vandaag ingediend bij de Raad van State en zal aangemeld worden bij de Europese Commissie en de Wereldhandelorganisatie (WTO). Het totale proces zal minimaal drie maanden in beslag nemen, waarna de Tweede Kamer, waarvan reeds de meerderheid in een eerder stadium steun heeft betuigd, hierover zal stemmen.
Marcel Bertsch, van het IFAW Nederland (International Fund for Animal Welfare) : 'Wij zijn zeer verheugd dat deze wetgeving tot stand is gekomen. Op deze wijze geven wij als Nederland een duidelijk signaal af naar Canada dat wij deze zinloze en wrede jacht afwijzen. Het doden van zeehonden dat slechts luxe en overbodige producten oplevert, is onacceptabel. Ook vertegenwoordigt deze jacht geen enkele economische waarde.'

Mede dankzij inspanningen van organisaties zoals het IFAW en Greenpeace werd in 1983 door de Europese Gemeenschap een tijdelijk verbod op de import van huiden van jonge zadelrobben (whitecoats) en jonge klapmutsen (bluebacks) ingesteld. In 1989 kreeg het een definitief karakter. Het Europese importverbod leidde tot een jachtverbod in Canada op whitecoats en bluebacks, een wereldwijde afname in de vraag naar zeehondenproducten en een aanzienlijke daling van het totaal aantal zeehonden dat in de daaropvolgende 15 jaar werd gedood.
Echter, de afgelopen jaren heeft de Canadese regering de jachtquota na 15 jaar weer sterk verhoogd. De Canadese regering bepaalde dat in 2003, 2004 en 2005 bij elkaar 1 miljoen zeehonden mochten worden gedood. Het nieuwe managementplan, waarbij nieuwe quota voor 2006 bekendgemaakt zullen worden, zal naar verwachting in het begin van het nieuwe jaar gepubliceerd worden.
Het IFAW observeert en documenteert de commerciële zeehondenjacht elk jaar en ziet erop toe dat verslaggevers, parlementariërs en bekende persoonlijkheden uit alle delen van de wereld direct getuige zijn van de jachtpraktijken. Zo zijn Kruijsen (PVDA) en Snijder (VVD) in 2005 naar Canada afgereisd. Collega kamerlid Krista van Velzen (SP) was ook ter plaatse op uitnodiging van de Amerikaanse organisatie HSUS.
bron:IFAW