PvdA Tweede-Kamerlid Lia Roefs wil dat
vanaf volgend jaar alle ouderen gratis kunnen reizen met tram, bus
en metro en dat minister Eurlings daar nog dit jaar geld voor
vrijmaakt. Roefs: ‘Dit voorstel sluit goed aan bij de tekst
uit het regeerakkoord, waarin staat dat er meer ruimte moet komen
voor gratis ov voor specifieke doelgroepen.’

De Tweede Kamer heeft vandaag een
kennismakingsoverleg met minister Eurlings. Roefs zal er in dit
overleg namens de PvA op aandringen dat de minister toezegt nog dit
jaar 40 miljoen euro vrij te maken voor gratis openbaar vervoer:
‘Dan hoeven 65-plussers al vanaf 1 januari in de daluren niet
meer voor het openbaar vervoer te betalen.’

Roefs vervolgt: ‘De PvdA hecht grote
waarde aan goed en betaalbaar openbaar vervoer. Omdat ouderen vaak
erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om bijvoorbeeld
vrienden of familie te kunnen bezoeken, is het belangrijk dat zij
gratis kunnen reizen.’

Naast ouderen zijn er andere groepen
waarvoor Roefs graag gratis openbaar wil. Als het aan het
PvdA-kamerlid ligt, komt er in de kabinetsperiode ieder jaar op 1
januari een groep bij. Roefs: ‘Ook openbaar vervoer voor
mbo-scholieren moet snel gratis worden, het liefst al in 2009.
Daarna komen wat mij betreft gehandicapten en kinderen tot twaalf
jaar aan bod.'

bron:PvdA